Ejderhanın dönüşümü....

 PKK, Kürt meselesini ilk ortaya çıktığı dönemlerdeki temel sosyo-politik alanlarının ve referanslarının dışına çıkararak farklı bir araç haline getirdi. Geçen hafta Yeni Şafak’ın yorum sayfasında bu konuyla ilgili görüşlerimi detaylı bir şekilde yazmış ve artık örgütün Türkiye düşmanlarının ona karşı kullandıkları bir koçbaşı olduğunu yazmıştım.

PKK, Kürt meselesi üzerinden birkaç senaryoyu birlikte yürümektedir. Bölgenin sekülerleştirmesinden tutun geleneksel sosyolojiyi dejenere etmeye, Kürtlerin birlikte yaşadığı tüm kavimlere düşman etmekten faşist bir ideolojinin zihinlerde yer etmesine kadar pek çok alanı içine alan bir operasyon çekmektedir.
Dünyada neredeyse hiç taraftarı ve gerçekliği kalmamış olan “Ortodoks Marxist” Sol ideolojinin egemen olduğu bir “devletimsi” sistem kurmak için de çalışıyor Kürtleri geleneklerinden koparmak için de. Türk solunun var olan muhafazakar devletten öcünü alsın diye de hamleler yapıyor Alevilerin kadim tarihi hesaplarını görmelerini de sağlamayı vaad ediyor.
PKK sadece siyasi bir yetkilendirme peşinde değil, haşa bir tanrısallık peşindedir artık.
Bu durum doğal olarak hiç de hesap edilmeyen ya da beklenmeyen bir değişimin nasıl sinsi bir şekilde yaşandığını da göstermektedir.
Bir de bakmışız ki PKK’nın varlığı dolayısıyla Kürtler ve Kürt meselesi ile ilgili gelişmeler doğal iç dinamiklerle gelişip toplumsal bir dinamizmin öngördüğü bir mecrada gerçekleşmemiş bugüne kadar ve bu çete var olduğu sürece de bundan sonra da gelişmeyecektir. Hep olağan üstü hal durumlarının içinde dönüştü ve kaldı. Bölge insanı, onurunu ve haysiyetini rencide edenlerden kaçarken bir başka şahsiyet avcısının hedefi olmaktan kurtulamadı. Devlet onları tahkir etti ve onlar da bu tahkir edilen özelliklerini kutsadığını söyleyen örgüt ve bileşenlerine doğru koşmaya başladılar. Ancak burada bir başka canavarla karşılaştılar ve işin can sıkan en önemli tarafı ise bu canavarın bir öncekinden çok daha vahşi ve gaddar olmasıydı.
Ölü bedenlerin üzerinde gezinirken küstah sırıtmalarla poz veren bir ejderha var artık karşımızda.
Altay Ünaltay’ın “Uygarlık Alaturca/Bir Şark Masalı:Batılılaşma” kitabında farklı bir versiyonu olan meşhur bir hikaye vardır; bir şehir devletinin yanı başındaki dağın sarp kayalıklarında kuş uçmaz kervan geçmez mağaralarında yaşayan bir ejderha varmış. Bu ejderha ara sıra şehre iner, insanlardan yakaladığını herkesin gözü önünde öldürür, parçalar yakalayamadıklarına da korku salarak büyük zararlar verirmiş. Ahali, kimi zaman buna bir takım hediyeler vermek sureti ile şerrini def etmeye çabalasalar da kalıcı bir çözüm bulamamışlar. Ülkenin tek meselesi bu canavarmış. Kral ve ahali hep bu meseleye bir hal çaresi olacak bir yol bulmaya çalışırken ülkenin kahramanları, yiğitleri, cengaverleri bu ejderhayı öldürmek için tek tek bu canavarla savaşmaya giderler ve hiç birisinden bir daha haber alınamazmış. Giden geri gelmez olmuş. Artık ülkede kahraman kalmamış. En son kahramanlarını da büyük bir heyecan ve endişe ile bu canavarla savaşmaya uğurlarken herkesin yüreği ağzındadır. Son şanslarıdır çünkü bu durum. Ülkeyi bir kâbusa çeviren bu canavarın hakkından gelinmediği süre asla rahat edemeyeceklerinin farkındalar. En son kahraman büyük bir tören ve seremoni ile ejderhayı öldürmeye gönderilir.
Zorlu bir yolculuktan sonra ejderhanın inine gelen adam bir sürprizle karşılaşmaz. Karşısında ülkesinde yaşamayı kabusa çeviren ejderha vardır. Son derece ürkütücü ve güçlü olan bu canavarla savaşmaya başlar. Genç adam delikanlılığını ve yiğitliğini konuşturarak onu öldürür. Büyük bir oh çektikten sonra, etrafı kontrol etmeye başlar. Mağaranın derinliklerinde göz kamaştıran bir hazine ve çevrede irili ufaklı hayvan kemikleri görür. Ancak hiç insan kemiği bulamaz etrafta. Şimdiye kadar ejderha ile savaşmaya gelip ölenlerin izine rastlayamaz. Elini hazineye attığı anda birden kılıç tutan elinin tüylenmiş olduğunu, tırnaklarının uzadığını ve öldürmüş olduğu ejderhaya benzemeye başladığını görür. Korkudan bağırmak ister ancak tuhaf bir homurtu çıkar ağzından. Canavarı öldürmeye gelen adam canavarlaşmıştır. Artık yeni gelecek olanı ejderhaya dönüştürecek olan o olmuştur.
Bölgede tek parti döneminden kalma baskıcı ejderhaya karşı çıktığını iddia edip onu yok edeceğini söyleyen örgüt ve bileşenleri, çıktıkları dağlarda o ejderhanın kendisi oldular. Bugün artık her geleni canavarlaştıran bir mekanizma kurmuşlardır. Hatta bütün bir bölgeyi canavarlaştırmak istiyorlar. Kawa olma iddiası ile yola çıkanlar Dehak’laşmış bir retoriği manipüle ederek her gün beyinlere kazımaktadırlar.
Bunların asıl hedefi, canavarın yerine kendileri geçmektir. Döktükleri kan kadar itibar kazandığını düşünen bir yapının kan akmasından rahatsız olmuş gibi yapması kimi ikna edebilir ki?
Bu meseleyi bir açmaza sürükleyen asıl dinamikler gayri meşru iki kardeştir. Bunlardan birisi statüko ve onun ideolojik ajanlarıdır bir diğeri de metafizikten arındırılmış totaliter devrimcilik retoriğidir. Her ikisinin ortak atası ise faşizmdir. Faşizm ise şeytani bir tavır olarak insanlığın tüm zamanlardaki en büyük düşmanıdır. İnsanlığın düşmanı olan bir söyleme yaslananlar insanlar için daha huzurlu bir gelecek vaat edebilirler mi?
Ama kim hangi hesabı yaparsa yapsın, “Allah, gözlerin ihanetini de bilir, gönüllerin sakladığını da.”
YORUM EKLE

banner195

banner142