Bu plana dikkat!

Bu plana dikkat!
banner206

 Şanlıurfa Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu, Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik uyarınca 02.04.2014 tarihinde askıya çıkan ve Şanlıurfa’nın 2040 yılını hedefleyen 1/100.000 ölçekli  Çevre Düzeni Planı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aslında Şanlıurfa’nın gelecek 1000 yıllını etkileyecektir” dedi.

Şanlıurfa Kent Konseyi İmar Çalışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu planla ilgili endişeler şöyle sıralandı:

1-Balıklıgöl olarak bilinen Halil-i Rahman ve Anzeliha göllerini besleyen yağmur sularının buluştuğu havzanın bir kısmı Kentsel gelişim alanı ilan edilmiştir. 2009 kuraklığında Balıklıgöl’ün kuruma tehlikesi bu havzaya açılan içme ve sulama kuyuları kapatılarak gölün kuruması önlenmiştir. Balıklıgöldeki Kentimizin göz bebeği olan bu iki gölün ilerleyen yıllarda kurumasına neden olabilir.

2-Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilan edilen Turizm Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve Kentsel Arkeolojik Sit Alanı olan Germuş köyü ve Germuş Kilisesi çevresinde yüksek yoğunluklu imar verilmiştir.

Germuş kilisesinin siluetini kapatacak olan bu uygulamalar, ayrıca bu tarihi yerleşimi gelişme baskısı altına alacaktır.

3-UNESCO Kültür Mirası Listesinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı çalışmaları kapsamında “alan yönetimi” olarak ilan edilen Göbekli Tepe ve Harran höyüklerinin alan yönetim sınırlarının Çevre düzeni planına işlenmesi gerekmektedir.

4-Çevre düzeni planında arkeolojik ve Doğal Sit alanları Kentsel sit alanları ile ilgili herhangi bir plan çalışma görülmemektedir.

5-Harran Ovası’nın kuzey kısmında yer alan Konuklu Beldesi ve çevresinin 1. sınıf tarım arazisi olması ve sulu tarım yapılıyor olmasına rağmen itirazlar dikkate alınmaksızın Kentsel gelişim alanı ilan edilmiştir. Harran ovasına doğru başlayan kentsel gelişim şu anda bile tehlikeli boyutlara varmış. Yer yer 15 metre derinliği olan bu verimli topraklarda yerleşik kent oluşmaya başlamıştır. Bu durum Harran ovasında yeni yapılaşma zincirini getirecek, tarım arazileri gelecekte tamamen kullanılmaz bir beton yığınına dönüşecektir. Mevcut imar sınırı bile sulama tesisi yapılmış arazilere girmiş olmasına rağmen buna ilaveten yaklaşık 16 Milyon metrekare sulanabilen 1. sınıf tarım arazisinin kentsel gelişime açılması kabul edilemez.

6-Mahalli seçimin en büyük projesi olan Askeri alanın bölge parkı yapılması projesinin ilk ve önemli adımı olarak  bu alanın 100 binlik planda park olarak gösterilmesi kamuoyu nezdinde büyük beğeni toplayacaktır.

7-1- Şehrin demiryolu (Yolcu) bağlantısı tam kurulamamış olduğu görülüyor.

8-Mevcut organize sanayi alanı işlenmiş ancak 2040 yılı hedefine yönelik kentin sanayileşme gelişimi belirlenmemiştir.

1/100.00 ölçekli Çevre düzeni planı; Tarım alanlarını, sit alanlarının çevrelerini ve Su havzalarını kentsel gelişim alanı ilan etmesiyle doğal ve ekolojik yapıyı bozacak kentimiz, ülkemiz hatta dünyanın geleceğini dair olumsuz etkilerin başlangıcı olacaktır.

Şanlıurfa Belediyesi Büyükşehir statüsüne alınmasıyla birlikte Seçim Öncesi “tarım alanlarını korumaya var mısınız?” sloganına sahip çıkılacağına dair inancımızı korumaktayız.

1/100.00 ölçekli Çevre Düzeni Planı kent kaynaklarının, Urfa’nın tarihi ve tarım kenti kimliğinin yok olmasına neden olmadan gerekli önlemin alınması için herkesi göreve davet ediyoruz.”  

                                                                                                                 

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2014, 17:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner278

banner277