Hekimler şiddete karşı tek yürek oldu

.

Hekimler şiddete karşı tek yürek oldu
banner206
 Türk Tabipler Birliği temsilcileri 'Sağlıkta Şiddet'e tepki göstermek amacıyla Şanlıurfa'da toplandı.

GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'ndeki toplantıda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odası yöneticileri ortak tavır için bir araya geldi. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele almak, çözümleri üzerine görüşmek üzere Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, şiddetin hekimlik ve insanlık değerlerine yöneldiği vurgusu dikkat çekti. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve 28 tabip odasından 100’e yakın hekimin katıldığı toplantıda, şiddete karşı hazırlanan bildirge kamuoyu ile paylaşıldı.

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Sinan Adıyaman, artan şiddet olayları nedeniyle hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını söyledi.

17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi acilinde bir hasta yakını tarafından parke taşıyla yaralanan  Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın yaşadığı olaya dikkat çeken Adıyaman, şöyle konuştu:

 “Sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün arttırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu halini almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde  hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın vahşice saldırıya uğraması ve yaralanması nedeniyle TTB olarak şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek üzere olağanüstü tek gündemle Şanlıurfa'da bir araya geldik. Konunun çözümünün sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik. Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz. Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz.”

 

SAĞLIKTA ŞİDDET BİLDİRGESİ

Türk Tabibleri Birliği (TTB) tarafından hazırlanan 'Sağlıkta Şiddet' bildirgesinde şöyle denildi:

''Ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün artırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu hekimlerin en temel sorunu halini almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil nöbetinde hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın vahşice saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle 28 Temmuz 2018 tarihinde tabip odaları başkan ve yöneticileri olarak  “şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek” üzere olağanüstü/tek gündemle Şanlıurfa’da bir araya geldik.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümü konusunda çok sayıda çalışma yaptık. Yine sorunun görünürlüğünü arttırmak ve çözümü konusunda her türlü sorumluluğu üstleneceğimizi Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaştık.

Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyaç olduğu çok açıktır. Türk Tabipleri Birliği bu doğrultuda başta TBMM, Sağlık Bakanlığı ve siyasal partiler olmak üzere sorunun çözümü konusunda katkı sunacak tüm kurumlarla işbirliğine hazırdır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları yöneticileri olarak sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tespit ve önerilerimizi ana başlıklarıyla kamuoyuna iletiyoruz.

Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve bütün çabalarımıza rağmen kamuoyunca –ne yazık ki- giderek kanıksanır hale gelen önemli bir sorundur.

Sorunun önemi ve yaygınlığı sadece sağlıkçılarca tespit edilmemektedir. 24. Yasama Dönemi’nde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasına gerek duyulmuşve bu komisyon bir rapor hazırlamıştır.

(Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu)

TBMM Araştırma Komisyonu raporu ortada çok ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiş ve durumun ciddiyeti en üst düzeyde TBMM’de belgelenmiştir. Çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorunla karşı karşıya olduğumuz herkesin kabul ettiği bir gerçektir.

TBMM Raporu Ocak 2013 tarihlidir ve üzerinden 5 sene geçmiştir. Bu süre boyunca sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Yaygınlığı artarken “tarzı”da son Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi infial yaratacak acımasız eylemlere bürünmüştür.

Bugün, artık, başta hekimler olmak üzere sağlıkçıların tamamı sorunun uzun vadeli çözümler gerektirdiği v.b. yorumları sorumlu makamlardan dinlemek istememektedir. Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları yerine getirmenin büyük çabası içindedirler. Ancak hekimler şiddetin kökeninde uygulanan sağlık politikalarının da yattığının farkındadırlar.

Hekimlerin gözü “kafasında kaldırım taşı parçalanan” meslektaşını, O’nun acısını  görmekte/hissetmekte, yanı sıra, 2002 yılından bu yana icra makamında olup sorunun çözümü için adım atmayanları da görmektedir.

Şanlıurfa’da bir araya gelen TTB tabip odaları yöneticileri olarak konunun çözümünün hekimleri, sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik.

Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz.

TTB MK ve tabip odaları yöneticileri olarak sorunu ve çözüm yollarını ele almak için öncelikli olarak TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine iletiyoruz.

Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz.

Tüm siyasi partilerin hekim milletvekillerini acil olarak toplantıya davet ediyoruz.

Son olarak sözümüz tüm hekimleredir.

Türk Tabipleri Birliği’nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara yönelen şiddet hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.''

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2018, 18:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner278

banner277