İki Asgari Ücreti alacaklar.

.

İki Asgari Ücreti alacaklar.
banner206
 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşmelerine Ramazan Bayramı tatili sonrasında devam edilecek olan Torba Yasa ile taşeron işçilerin ücreti gibi izin hakkı ve kıdem tazminatları da devlet güvencesine alınıyor. Torba Yasa’nın 6. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesine aşağıdaki fıkra ilave edildi. MADDE 64857 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi. “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır.

ASIL İŞVEREN TAŞERONU KONTROL EDECEK

Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içerisinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” Bu değişiklik ile aynı işyerinde aynı işi yapmaya devam ettiği halde hemen her yıl taşeron şirket değiştiği için yıllık izin kullanamayan veya kıdem tazminatı alamayan taşeron işçilerinin hizmetlerinin birleştirilmesi sağlanmıştır.

KIDEM TAZMİNATINI KAMU KURUMLARI ÖDEYECEK

Torba Yasa’nın 8. maddesi ile 4857 sayılı Kanun’un 112. maddesine 5 fıkra eklenmiştir. Bu değişiklik ile birden çok kamu kurum ve kuruluşunun sözleşme imzaladığı taşeron şirketlerde çalışanların kıdem tazminatı tüm hizmetleri birleştirilerek son kamu kurumu tarafından ödenecek.

Gider kaleminden ödenecek Taşeron işçilere kıdem tazminatı hizmet alımı gider kaleminden, ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın ödenecek.

MADENCİLERİN YILLIK İZNİ 4 GÜN FAZLA OLDU

Torba Yasa ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesine eklenen cümle ile yeraltında çalışanların yıllık ücretli izni diğer işçilere göre dört gün artırıldı. Böylece 1 ila 5 yıl arasında kıdeme sahip yeraltı çalışanı bir işçi en az 18 gün yıllık izin kullanacak. Daha önceki düzenlemeye göre işçilerin yıllık izin kullanabilmesi için işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekiyordu. Mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanları kapsamayan yasa işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamayacağını hükme bağlamıştı. On sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi de yirmi günden az olamıyor. Rödovansa kıyak şimdilik ertelendi Madencilere verilen hakların maliyeti topluma (devlete) bindirilecekti ama son anda verilen önerge ile aşağıdaki madde Genel Kurul’da çıkarıldı.

“MADDE 103213 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklendi. “Bu kanun kapsamında yeraltındaki maden işlerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yeraltındaki maden işlerine ilişkin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeleri ile bu kanunun ek 7’nci maddesi kapsamında devam eden rödövans sözleşmelerinde, 4857 sayılı Kanun’un 41, 53 ve 63’üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile bu kanunun ek 9’uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelebilecek maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenebilmesine ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumu’nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.”

2 ASGARİ ÜCRET MAAŞ ÖDENECEK

Maden Kanunu’na eklenen madde ile linyit ve taşkömürü madenlerinde çalışanlara ödenecek ücret en az 2 asgari ücret olarak belirlenmiştir.

“MADDE 94/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’na aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 9Bu Kanun’un 2’nci maddesinde sayılan 4. Grup madenlerden “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkarılan işyerlerinde, yeraltında çalışan işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki katından az olamaz.” ROTAHABER

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2014, 16:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142