İzol'dan flaş taşeron açıklaması...

.

İzol'dan flaş taşeron açıklaması...
banner206
Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Bozan İzol, “Kamu kurumlarına bağlı işyerlerinde yıllardır taşeron şirketler yanında çalışan işçilerin bugünden sonra da ‘’işçi’’ statüsünü koruyarak çalışmalarına devam etmelerini talep ediyoruz” dedi.

Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Bozan İzol, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, taşeron işçilerinin özel sözleşmeli personel Statüsüne geçirilmesine ilişkin konfederasyonları HAK-İŞ ve sendikaları HİZMET –İŞ’in itiraz ve önerilerini açıkladı.

Kamuda kangren halini almış olan taşeron sisteminin Başbakan’ın talimatıyla asıl iş –yardımcısı iş ayırımı yapılmaksızın ortadan kaldırılacak olmasının önemli bir adım olduğunu belirten İzol, “Hizmet iş sendikası ve bağlı bulunduğumuz hak iş konfederasyonu bu durumu çalışma hayatı açısından olumlu bulmakta ve destelemektedir. Kamu kurumlarına bağlı işyerlerinde yıllardır taşeron şirketler yanında çalışan işçilerin bugünden sonra da ‘’işçi’’ statüsünü koruyarak çalışmalarına devam etmelerini talep ediyoruz. Taşeron işçilerinin ‘’işçi’ ’statüsünde çalışmalarına devam etmeleri sağlayacak yasal düzenlemelerle ilgili hazırlık süreçlerinin, başta işçi sendikaları olmak üzere sosyal taraflarla görüşüldükten sonra başlatılmasının yerinde olacağına inanıyoruz” dedi.

 

“İtiraz ve öneriler”

İzol, konuyla ilgili itiraz ve önerilerini şöyle sıraladı;

11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kamuda taşeron şirketler yanında çalışan işçilere,sendikalı ve toplu sözleşmeli olma hakkı tanınmış,kıdem tazminatlarının kamu kurumları tarafından ödenmesi benimsenmiş olmasına rağmen bugün önerilen ‘’özel sözleşmeli personel statüsü’’  ile çalışanlara henüz 1 yıl önce tanınan serbest toplu pazarlık ve işçi sendikalarınıa üyelik hakları ellerinden alınmaktadır.

Hatta getirilmek istenen ‘’özel sözleşmeli personel statüsü’’ ile yüz binlerce taşeron işçisinin halen devam etmekte olan sözleşme süreci ortadan kaldırılmaktadır.

Taşeron işçilerinden ‘’ ’özel sözleşmeli personel statüsü’’  geçebilmeleri için mevcut kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarından vazgeçmeleri istenmektedir.Açıkcası,6552 sayılı kanunla verilen haklar,öngörülen yeni statü ile çalışanların elinden alınmaktadır.

Yapılmak istenen düzenlenme ; işçi sendikaların örgütlenme özgürlüğüne müdahale niteliğindedir.Bu müdahale sonucunda,Konfederasyonumuz HAH-İŞ, üyelerinin yarısını (220.000 üyesini) sendikamız HİZMET-İŞ ise üyelerinin yarıdan fazlasını (100.100 üyesini) kaybetmektedir. Konfederasyonumuz Hak İŞ’e bağlı üye sendikalarından 6’sı üyelerinin tamamını ve toplu sözleşme imzalama ehliyetini kaybetmektedir.

Sayın Başbakanımız tarafından,23 ekim 2015 tarihinde yapılan HAK-İŞ genel kurulunda, yüz binlerce taşeron işçisinin toplu iş sözleşmelerinin imzalanması hususunda yetkililere talimat verilmiştir.ne yazık ki sayın Başbakanımızın talimatına rağmen toplu iş sözleşmeleri bugüne kadar  imzalanmamıştır.Sendikamız hizmet iş,taşeron işçilerinin toplu iş sözleşmelerinin bir an önce imzalanmasını talep etmektedir.

Taşeron işçiler, kadro düzenlenmesi ile iş güvencesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesini beklemektedirler. Ancak öngörülen düzenleme ile taşeron işçilerinin bekledikleri iş güvencesine kavuşmaları ve refah seviyesine ulaşmaları mümkün görülmektedir

Hükümetimiz bir yandan 657 sayılı devlet memurları kanununda ‘’personel reformu’’ ile çalışanların statülerinde yeknesaklık sağlamaya çalışırken, aynı kanun çerçevesinde ‘’özel  sözleşmeli personel statüsü’’  oluşturulmak istenmesi çelişkindir.

Taşeron işçilerin, kıdem tazminatı ve kazanılmış diğer haklarından vazgeçilmeleri karşılığında özel sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek istenmesi, anayasal güvenceler, ILO normları ve Avrupa sosyal şartıyla birebir çalışmaktadır.

Kadro çalışmaları sırasında üçlü danışma mekanizması işletilmemiş,çalışanlar,sendika ve konfederasyonlar ile sosyal taraflar sürece dahil edilmemiştir.

63.hükümet döneminde,2015 yılında Karayollarında çalışan binlerce taşeron işçisi, karayolları genel müdürlüğü,’nde sürekli işçi kadrolarına geçirilmişken,bugün yüz binlerce taşeron işçisinin 657 sayılı kanuna tabi özel sözleşmeli personel statüsüne geçirilmek istenmesi ciddi bir çelişkindir.

Kamu kurumlarında yıllardır taşeronlar yanında çalışan işçiler,statü değişikliğiyle,işçi olmaktan çıkarılmak istenmektedir.Bunun sonucunda,kamuda taşeronlar yanında çalışan işçilerin, anayasanın 53.maddes, ile güvence altına alınan ve 6356 ve 6552 sayılı kanunlardan doğan serbest toplu pazarlık ve işçi sendikalarını üyelik haklarına son verilmek istenmektedir. Bu yönde yapılacak düzenleme, anayasanın 53.ve 128.meddelerine,avrupa sosyal şartına, ILO’nun 98 sayılı sözleşmesine ve 198 sayılı tavsiye kararına uygun olmayacaktır.

Belediyeler ve il özel idareler bünyesinde çalışan taşeron işçilerinin durumu yeni düzenleme ile iyileştirilmiş ise de bugüne kadar dile getirdiğimiz taleplerimiz bu düzenleme ile tam olarak karşılanmamıştır.

Sendikamız hizmet İş’in bağlı bulunduğu HAK-İŞ konfederasyonu ile çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı arasında imzalanan 04/06/2015 tarihli kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşması protokolünde taahhüt edilmesine rağmen; 5620 sayılı kanuna tabi olarak çalışan mevsimlik ve geçici işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bugüne kadar müspet bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durum,kamuda 5 ay 29 gün süreyle çalışması sınırlandırılan geçici ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir.söz konusu protokol çerçevesinde taahhüt edilen düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etmekteyiz.

Sonuç olarak gerek, kamuda çalışan taşeron işçilerinin işçi statüsüne kamu kurumlarında istihdamı, gerekse de 5620 sayılı kanuna tabi işçilerinin sorunlarının yukarıda dile getirdiğimiz itiraz ve önerilerimiz doğrultusunda sosyal diyalog çerçevesin de sosyal taraflarla görüşülmesi yoluyla çözüme kavuşturulmasını talep etmekteyiz.

Hizmet İş Sendikası Başkanı Bozan İzol, daha önce de gazetemizi ziyaret ederek, Gazeteci Reşat Uzun’a yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermişti. 

 

 

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2016, 15:45
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142