Yargıtay elektrik tüketimi kararını verdi

Yargıtay elektrik tüketimi kararını verdi
banner206
Yargıtay’ın son kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararda, şunlar kaydedildi:

"Yargılama sırasında yürürlüğe giren geçmişe etkili 6719 sayılı Kanun'la yapılan değişikliklerin, Kanun'un 17 Haziran 2016 tarihli yürürlük tarihinden önceki dönemde geçerli olan EPDK kararlarına dayanılarak tahsil edilmiş bedelleri hukuka uygun hale getirdiği anlaşılmaktadır.

Vatandaşa kayıp kaçak bedeli iade edilmeyecek

Bu durumda, mahkemece yargılama sırasında yürürlüğe giren yasa değişikliği nedeniyle, hukuka uygun hale gelen kayıp-kaçak bedellerine ilişkin tahsilatın davalı tüketiciye iadesine karar verilemeyeceği gözetilerek, davacı tarafın açtığı Tüketici Hakem Heyeti kararının iptaline yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir."

Alınan kararın gerekçesi şöyle özetlendi:

Marmaris'te bir vatandaş, adına kayıtlı elektrik tesisatlarına ait faturalarda tahakkuk ettirilen kayıp-kaçak bedelinin iadesi istemiyle 2014'te Marmaris Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem heyeti, başvurucunun şikayetini kabul ederek 2016'da kayıp-kaçak bedeli olarak alınan 298 liranın vatandaşa iadesine karar verdi.

Elektrik Perakende Şirketi ise dava konusu uygulamanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun idari düzenlemesine dayalı olarak yapıldığını ve mevzuata aykırı olmadığını ileri sürerek, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtı. Davaya bakan yerel mahkeme, davacı şirket tarafından davalıdan tahsil edildiği belirtilen kayıp-kaçak bedelinin hukuka aykırı alındığı değerlendirilerek, hakem heyeti kararının iptal istemini reddetti. Karar, temyiz edilmeksizin kesinleşti.

Yargıtay Adalet Bakanlığı'nın isteğiyle bozdu

Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma istedi, Yargıtay bozdu
Adalet Bakanlığı ise yerel mahkemece kesin olarak verilen hükmün kanun yararına bozulmasını istedi. Bu nedenle dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, kanun yararına temyiz istemini kabul ederek, hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına karar verdi.

Kayıp kaçak vatandaştan alınamaz

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin gerekçesinde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 21 Mayıs 2014 tarihli kararıyla bu bedelin mevcut mevzuat kapsamında tüketicilerden alınmasının hukuka uygun olmadığını kabul ettiği hatırlatıldı. Hukuk Genel Kurulunun bu kararı doğrultusunda, 3. Hukuk Dairesi’nin de kayıp-kaçak bedelinin, tüketicilerden tahsil edilemeyeceğini kabul ettiği aktarıldı.

Hükümet yeni düzenleme yaptı
Ancak konuyla ilgili yargılama sırasında 17 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve geçmişe de etkili olan 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. maddesi uyarınca 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ilgili hükümlerinin değiştirildiği vurgulandı.

Yeni düzenleme vatandaşı yaktı
Bu yeni düzenleme ile Tüketici Hakem Heyetlerinin ve mahkemelerin bu konuda açılacak davalarda inceleme ve araştırma yetkileri geçmişe de etkili olarak sadece dağıtım, sayaç okuma, perakende satış hizmeti, iletim ve kayıp-kaçak bedellerinin Kurumun bu konulardaki düzenleyici işlemlerine uygunluğunun denetimi ile sınırlandığı, yerindelik denetimi yapılamayacağının kabul edildiği vurgulandı internethaber.com
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142