banner227

 BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
banner206

2 KALEM BAZALT KUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. madde (g) bendi ve Belsan A.Ş. İhale ve Satın Alma Yönetmeliğine göre açık eksiltme/pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası: 2014/30735

1-İdarenin

a) Adresi : Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275. Sok. DSİ Parkı içi 63300-MERKEZ ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası :414-313 55 56 Faks:312 53 89

c) Elektronik posta adresi: belsan@belsan.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :www.belsan.com.tr

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı :2 KALEM BAZALT KUM ALIMI, Ayrıntılı liste ektedir.

b) Teslim (yeri/yerleri) :Akçakale Yolu üzeri 10. Km’de bulunan kilit parke üretim tesisi fabrikası

c) teslim (tarihi/tarihleri) :Sözleşmeye müteakip işe başlanacak olup 30 gün içinde peyder pey teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer :BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275. Sok. DSİ Parkı içi Merkez/Toplantı Salonu 63300 MERKEZ/ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati :21 Mart 2014 Cuma günü, saat:14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.6 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7-İhale dokümanının görülmesi ve satı alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarecinin adresinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı (aynı adresten/BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275. Sok. DSİ Parkı içi İhale İşleri Birimi 63300 MERKEZ ŞANLIURFA adresinden) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275. Sok. DSİ Parkı içi İhale İşleri Birimi 63300 MERKEZ ŞANLIURFA  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

DİĞER HUSUSLAR

1.İhale konusu mal/hizmet alımı (ceza ve yasaklama hükümleri hariç)  4734 Sayılı İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2. Tekliflerin uygun bulunmaması durumunda ihaleye idaremiz İhale ve Satın Alma Yönetmeliğine göre açık eksiltme ve pazarlık usulü ile devam edilecektir.

 

EK:Ayrıntılı Miktar Listesi

Sıra No            Kod No           Tanımı-Özelliği                                            Miktarı      Birim

1                      11                     5-11 MM NUMARALI BAZALT KUM  2.000,00    TON

2                      12                     0-5   MM NUMARALI BAZALT KUM  6.000,00    TON

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142