banner227

 BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
banner206

MADENİ YAĞ VE GRES YAĞ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Madde (g) bendine göre açık eksiltme/pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası : 2014/161442

1- İdarenin

a) Adresi :Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275.Sok. DSİ Parkı içi 63300 -MERKEZ ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası :414-313 55 56 Faks: 312 53 89

c) Elektronik posta adresi :belsan@belsan.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği : -

internet adresi (varsa)

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü, miktarı : MADENİ YAĞ VE GRES YAĞ ALIMI, 5 kalem Madeni Yağ Alımı

b) Teslim [yer/yerleri] :Akçakale yolu üzeri 10.km de bulunan Kilit Parke Üretim Tesisi Fabrika Deposudur.

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 22.12.2014-31.12.2015

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer :BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275.Sok. DSİ Parkı içi Toplantı Salonu 63300 MERKEZ - ŞANLIURFA

b)Tarihi ve saati :08 Aralık 2014 Pazartesi günü, saat :14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 -Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1- İstekliler teklifleri ile birlikte EPDK' dan alınmış madeni yağ üretim lisans belgesini vereceklerdir.

2- Yüklenici Firma, Üretici firmaya ait TS veya EN standartlarına veya alınacak ürünün Uluslararası kabul gören standartlara uygunluğunu belirtir belgelerini teklifleri ile birlikte verecektir

3- Teklif veren firmalar teklif ettikleri ürünlerin bayisi olduklarını belgelendirecekler ve bu bayii belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir.

4.1.2 -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel

kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı

beyannamesi.

4.1.6 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2 -Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL karşılığı [aynı adresten/BELSAN

İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah. A. Kadir Karahan Cad. 275.Sok. DSİ Parkı içi İhale

İşleri Birimi 63300 MERKEZ ŞANLIURFA adresinden] satın alınabilir.

7.2 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELSAN İMAR İNŞ. GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. Hamidiye Mah.

A. Kadir Karahan Cad. 275.Sok. DSİ Parkı içi İhale İşleri Birimi 63300 MERKEZ ŞANLIURFA

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142