banner227

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
banner206

                                                                                                                      TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Ceylanpınar/ŞANLIURFA

 

İ      L     A      N

 

      1– İşletmemize dane mısır üretiminin kurutulmasında kullanmak üzere ihtiyaç duyulan toplam 2.000.000 (ikimilyon) sm³ LNG satın alınacaktır.

            2– İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.

     3– İhale 29/09/2015 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Merkez İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya teklif edilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale, 06/10/2015 tarihinde aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

4– Teklif mektupları ihale tarihi ve saatine kadar İşletmemiz Genel Evrak servisine elden verilmiş veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Teklifler TL olarak verilecek, Döviz bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İşletmemiz Şanlıurfa il merkezine 150 km. uzaklıktadır.

            5- Satın alınacak Dökme LNG % 25 fazla veya eksik olabilir. İhale konusu LNG’nin ikmali Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu İşletmelerimizde kurulu mısır kurutma tesislerine yapılacaktır.

            6–  İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır.

            7– Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

                        1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                        2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

                        1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                        2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

ı) İsteklinin ihale dökümanı satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

7.2.1- Tesise gaz  taşıma yapacak  iletim  firmasının  “İletim  Lisansı”  ve  Tüm  LNG tankerlerinde  yurt içi Lojistik letmeciliği yapan şirketlerin kanunen almak zorunda olduğu belgelerin aslını veya onay suretleri ihale dosyasında verilecektir.

8- İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no.lu iban hesabına, Halkbank Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no.lu iban hesabına veya İşletmemiz veznesine yatırabilirler.

            9– İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanını İşletmemizden satın alacak olup, ihale dokümanı satış bedeli: 150,00 TL dir.

            10– İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) ile İşletmemizde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Ayrıntılı bilgi için İşletmemizin telefon no:(414)–471 4974 (5 hat) ve faks no: (414) 471 4378–5228’dir.

            11– TİGEM 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.

            12- İhalede teklif edilen en uygun fiyat Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.

            13– İLAN OLUNUR.

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142