banner227

ÇÖP KONTEYNERI SATIN ALINACAKTIR EYYÜBİYE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
banner206
 800 adet 770 İt çöp konteyner mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:

İhale Kayıt Numarası: 2015/23959

1-İdarenin

a) Adresi                                                  : Paşabağı Malı. Adalet Cad. Sosyal güvenlik kurumu hizmet

                                                                      binası 63100 HALİLİYE/ŞANLİURFA

b) Telefon ve faks numarası            : 4143138353-4143150524

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/F-KAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                : 800 adet 770 İt çöp konteyneri mal alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan

                                                                     Ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                        : Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün belirlemiş olduğu

                                                                     (Eyyübiye İlçe sınırları içerisinde) yerlere teslimat yapılacak nakliye giderleri

                                                                     yükleniciye aittir.

c) Teslim tarihi                                      : İşe başlanıldıktan sonra 4 (dört) ay içerisinde yüklenici teslimatı                                                                             gerçekleştirecektir. (İdarenin yazılı talebi üzerine yüklenici firma 7 (yedi) gün

                                                                     içerisinde malı istenilen yere teslim etmek zorundadır.)

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer                                  : Paşabağı Mah. Adalet Cad. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası 63100-

                                                                    HALİLİYE/ŞANLIURFA

b) Tarihi ve saati                                 : 30.03.2015-14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya im/a sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli im/a beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren

4.4.1.

Metal Konteyner satış işleri benzer iş olarak değerlendirilecektir

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Paşabağı Mah. Adalet Cad. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binası 63100-HALİLİYE/ŞANLIURFA adresinden salın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-iınza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Paşabağı Mah. Adalet Cad. Sosyal güvenlik kurumu hizmet binası

63100-HALİLİYE/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142