banner227

 GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
banner206

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ATATÜRK HES İŞL.MÜD.

EÜAŞ Atatürk İşletme Müdürlüğü emrinde çalışan;’’İdari,Teknik,İtfaiye,Özel Güvenlik ve İşçi Personeli 2014 yılı ihtiyacı aşağıda Miktarları ve türü belirtilen kışlık giyim malzemelerinin alınması işi’’ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası                    :2014/141415

1-İdarenin

a)Adresi                                   :EÜAŞ ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SİTESİ 63860

                                                 BOZOVA /ŞANLIURFA

b)Telefon ve Faks Numarası         :4147212021-4147212007

c)Elektronik Posta Adresi              :ataturkhes@euas.gov.tr

ç)İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi        :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu malın

a)Niteliği,türü ve miktarı : 40 Kalemde;İdari,Teknik,İtfaiye,Özel Güvenlik ve İşçi Personellerinin 2014  yılı Kışlık Giyim Malzemesi Alımı

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri                        :yer:ATATÜRK HES ŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AMBAR SERVİSİ

c)Teslim tarihi                      :SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTAKİP 30 GÜN İÇERİSİNDE              İHALE KONUSU MALLAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3-İhalenin

a)Yapılacağı yer                  : EÜAŞ ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZOVA/

                                                ŞANLIURFA

b)Tarih ve saati                    : 17.11.2014 – 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri,katalogları,fotoğrafları ile teknik şartnameye  cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALEYE TEKLİF VERECEK FİRMALAR ALIM KONUSU MALLARA İLİŞKİN NUMUNELERİNİ TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE VERECEKLERDİR.  NUMUNE SUNMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. AYRICA NUMUNELERİN KALİTESİ BAZ ALINACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) EÜAŞ ATATÜRK HES

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZOVA / ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ ATATÜRK HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZOVA

/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar  üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, kısmi için teklif verilebilir.

 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142