banner227

HİZMET ARACI İLE İŞ MAKİNELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3.0000(OTUZ BİN ) LİTRE EURO DİESEL VE 1.000 (BİN) LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN 95
banner206

BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Hizmet Aracı ile İş makinelerinde kullanılmak üzere 30000(otuz bin ) litre eurodiesel ve 1000 (bin) litre kurşunsuz benzin 95 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2015/172468

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelamCad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4146521084 - 4146524995

c) Elektronik Posta Adresi

:

tahsinirman@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hizmet Vasıtası ve İş Makinelerinde kullanılmak üzere 30.000 Litre Motorin Euro Diesel ve 1000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin Alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaç duyuldukça idaremizin Akaryakıt Fişi karşılığında peyder pey olarak 7 gün 24 saat boyunca Yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki pompalardan araçların depolarına teslim yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ihtiyaç duyuldukça akaryakıt istasyonunun araç tanıma sistemi veya idaremizin Akaryakıt Fişi karşılığında peyder pey olarak 7 gün 24 saat boyunca Yüklenicinin akaryakıt istasyonundaki pompalardan araçların depolarına teslim yapılacaktır. 01/01/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü İdari Binası Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No 44 Birecik/Şanlıurfa

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2015 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

MOTORİN ve BENZİN ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşu Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı veya Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş ve işin bitiş tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma izin belgesini teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur.
e) Hizmet Yeterlilik Belgesi. (TSE-HYB).

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü İdari Binası Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No 44 Birecik/Şanlıurfa adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü İdari Binası Meydan Mah. Ferit Aydın Mirkelam Cad. No 44 Birecik/Şanlıurfa adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
45 (kırk beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142