banner227

İşçi, teknik, İdarî, İtfaiye ve özel güvenlik personeli 2015 yili kişlik giyim malzemesi
banner206

ELEKTRİK ÜRETİM A.s GENEL Mİ I) l R1.11Ğ Ü (E Ü as) a Ia Tl RK HES İSE.Ml I).

İşçi, Teknik, İdari. İtfaiye ve Özel Güvenlik Personeli 2015 yılı kırlık şyyira malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/129431

1-İdarenin

a) Adresi : El" AS ATATÜRK Fİ ES İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ SİTESİ 63860 BOZOVA/

SANLH.'RFA

b) Telefon ve faks numarası : 41472 1202 I - 4147212007

c) r.lektronik Posta Adresi : aiaturklıes u euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/l-KAIV adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 34 Kalemde; İsçi, Teknik, İdari, İtfaiye ve Özel Güvenlik Personelli 2015 yılı Kışlık

Giyim Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Atatürk HES iİşletınc Müdürlüğü Ambar Servisi

C) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde ihale konusu mallar teslim

edilecektir.

2- İhalenin

a) Yapılacağı yer : El" AS Atatürk HES İşletme Müdürlümü Bozova/ŞANLİURFA

b) Tarihi ve saati : 13.10.2015 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen helkeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Sekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhaleye teklif verecek firmalar alım konusu mallara ilişkin numunelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Numune .sunmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRİ (Türk Kirası) karşılığı El AS Atatürk HES İşletme Müdürlüğü Bozova/ ŞANLI! RE \ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-im/.a kullanarak indirmeleri zorunludur.

y ..- ___, S

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar El AŞ Atatürk JIE8 isletme Minlürlüğü Bozova/ŞANLII RFA adresine elden teslim edilebileceği bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren MI (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142