banner227

LABORATUVAR SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
banner206

ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

52 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

ihale Kayıt Numarası 1-İdarenin

a) Adresi

2015/22524

Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği/Mali Hizmetler Birimi (Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9 Kat:4 ŞUTSO Binası) 63300 HALİLİYE/ŞANLIURFA 4143182400 - 4143182420 malihizmetler@sanliurfakhb.gov.tr

b) Telefon ve faks numarası

c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Teslim yerleri

: 52 KALEM LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: 1-Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2-Balıklıgöl Devlet Hastanesi 3-Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi 4-Çocuk Hastalıkları Hastanesi 5-Viranşehir Devlet Hastanesi 6-Siverek Devlet Hastanesi 7-Akçakale Devlet Hastanesi 8-Birecik Devlet Hastanesi 9-Suruç Devlet Hastanesi 10-Hilvan Devlet Hastanesi Sarf 11-Ceylanpınar Devlet Hastanesi 12- Halfeti Devlet Hastanesi 13- Harran Devlet Hastanesi 14- Bozova Devlet Hastanesi

: Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip işe başlanıp, sözleşme süresince Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarelerin talebi üzerine verilecek siparişler mesai saatleri arasında 10 (on) gün içerisinde ilgili sarf ilaç depolarına teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey alım yapılacaktır.

c) Teslim tarihleri

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati

: Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Konferans Salonu / Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:3 / Şanlıurfa )

: 31.03.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif edilen ürünlere ait; ürün barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı, Teklif edilen ürünlere ait; firma tanımlayıcı barkod numarasını içeren TİTUBB çıktısı, Teklif veren istekli bayi ise ayrıca TİTUBB yetkili bayi çıktısı sunulacaktır.

Teklif edilen ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değil ise;

Teklif edilen ürünlere ait; "ürünlerin kapsam dışı olduğuna dair üretici veya ithalatçı beyanı"

Kapsam dışı ürünü teklif veren imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

Kapsam dışı ürünü teklif veren yetkili satıcı ise ; yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler,

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numuneleri, ilgili teknik şartnamede belirtilen adet kadar, adet belirtilmemişse en az 1 (bir) adet numune verecektir numune ihale saatinden önce merkezi satınalma birimine teslim edilecektir. Numuneler tutanakla teslim alınacak; bu tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir.Numunelerin her biri malzeme adı, ihale sıra numarası ve istekli adı içerecek şekilde etiketlenmiş olarak teslim edilecektir. Gerektiği takdirde tekrar numune istenebilecektir. Numuneler teknik uzman üyelerce teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre incelenecek olup, numunesi teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun bulunmayan isteklinin ilgili kısımdaki teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune teslim etmediği kalem/kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Sağlık Bakanlığının 2012/30 sayılı İhalelerde Mesleki ve Teknik Yeterlilik Kriterlerinin Düzenlenmesi konulu genelgesinde belirtilen B Gurubu-Hastane Donanımları veya C Gurubu Tıbbi Sarf Malzeme satışına ilişkin kamu veya özel sektöre tek sözleşmeye dayalı yapılan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzdebir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği (Mali Hizmetler Birimi / Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 ŞUTSO Kat:4 / Şanlıurfa

) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

banner191
banner217
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142