banner227

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
banner206
 T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MALATYA XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

Orman ve Su İşleri XV. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarındaki 4 Adet Ceylan ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Döner Sermaye Kuruluşları ihale yönetmeliğinin 29/a maddesine göre "KAPALI TEKLİF USULÜ" ile 28/05/2015 tarihinde Perşembe günü Saat 13:30'da. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Malatya XV.Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi İnderesi Sokak No:94 Malatya Adresin'de ihale salonunda yapılacaktır.
_İMALI- DOKÜMANLARININ TEMİNİ_
1- İhale ile ilgili Şartname ve ekleri XV. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Malı. İnderesi Sokak No:94 Malatya ve Şanlıurfa Şube Müdürlüğü (Şehitlik Man. Meteoroloji Caddesi.No: I l/A 11ALİLİYE/ŞANLIURFA) "Adresin 'den her bir ihale için 100,00 TL bedel üzerinden temin edilebilir. Aynı yerde ücretsiz görülebilir.
2- İhaleye iştirak edecekler aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfında yer aldığı dış /artlarını: 28.05.2015 Perşembe günü saat 13:30’a kadar Malatya XV. Bölge Müdürlüğü Çöşnük Mahallesi İnderesi Sokak No.94 Malatya )’daki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
1- T.C. vatandaşı olmak (Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek),
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak ( Özel kişiler ikametgâh belgesi ile belgeleyecek, tüzel kişilikler için bu belge aranmayacaktır.).
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek (Yazılı olarak tebligat adresi beyan edilecektir.),
4- a)Tüzel kişiliği seyahat acentesi olan isteklinin yönetmelik kapsamında Bakanlıkça verilen “Av Turizmi İzin Belgesi"nin aslı ya da noter onaylı örneğini vermek.
b) 2004 yılı ve sonrasındaki av dönemlerinde/av yılında av turizmi kapsamında avına izin verilen yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban koyunu, melez yaban keçisi, karaca ve kızıl geyik Ceylan ile yaban domuzu av organizasyonlarından en az birisini başarıyla tamamlamak ve bunu belge ile kanıtlamak.
5- a)Tüzel kişi olması halinde ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ile Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin sapıklığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge getirmek.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan acentelerin her birinin (4.5-a)'daki belgeyi vermek.
6- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter onaylı imza sirkülerini vermek.
e) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (4.6-a.b) fıkralarındaki belgeleri getirmek.
d)İstekliler adına vekâleten ihaleye kat ılınması durumunda: istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılan
kimselerin noter onaylı imza beyan/sirkülerini vermek.
7- İsteklilerin ortak girişimle ihaleye katılacak olması durumunda şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek (ihalenin üzerinde kalması durumunda noter onaylı ortaklık sözleşmesi verilir). (Ek-1) Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığıyla imzalarlar.
8- Vergi Dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.
9- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak koşuluyla bağlı olduğu Vergi Dairesi ( Şartname ekinde bulunan EK-4 veya vergi dairesinden alınacak EK-4 yerine geçen onaylı belge ) ve Sosyal Sigortalar Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini vermek.
10- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği.
11-İhaleye ait şartname ve ekleri satın alındığına dair alındı belgesi.
12- İdare’ye hitaben işin adına alınmış 4 Adet Ceylan için 480.00 (Dörtyüzseksen Türklirası) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş Bankaların verecekleri süresiz, teminat mektubu verilmesi.
13- Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif Mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı. soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu Zarf, geçici teminata alındı veya banka teminat mektubu ve yukarıda 13.cü maddeye (I2.cü madde dahil) kadar istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Zarf kapatılacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Dış Zarfın ön yüzüne "XV. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğü (ihale Konusu) İhale Komisyonu Başkanlığına" yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin adı. soyadı, tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından adı ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması mecburidir. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
14- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15-Telgraf veya Faks yoluyla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
16- İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle birlikte geçici teminatı ve ihale doküman bedeli olan 100.00 TL'sini Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şanlıurfa Merkez Şubesindeki TR 26 0001 0002 5357 3638 1750 01 nolu hesabına veya veznesine yatırılarak makbuzun aslı diğer evraklarla birlikte verilecektir.
17- İhale ve Sözleşmesi ile ilgili, her türlü vergi, resim, tellaliye, damga pulları. KDV. noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan firmaya aittir.
18- İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142