banner227

TC TATARHÖYÜK SULAMA BİRLİĞİ
banner206

2014 YILI AKARYAKIT ALIM TEKNİK ŞARTNMESİ

Sulama Birliğimizin araçlarının ihtiyacını karşılamak üzere akaryakıt alımı Sulama Birliğimizin Alım Satım ve Kiralama Yönetmeliğinin 18’inc maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt no: 2014/01

1-İdarenin

a) Adresi: Yenişehir Mah. 238. Sokak Ünal Apt. No:18/B Merkez Ş.Urfa

b) Telefon ve Faks numarası:414 313 80 36- 414 313 80 37

c) Elektronik Posta Adresi:tatarhoyuksulama@hotmail.com

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi (varsa): Tatar Höyük Sulama Birliği Muhasebe Müdürlüğü Birimi

2. İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin bilgiye Tatar Höyük Sulama Birliği Muhasebe Müdürlüğü biriminde bulunan ihale dokümanına idari şartnamede ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Tatar Höyük Sulama Birliği şantiye sahası

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına (ön mali kontrol tabi işlerde ise bu kontrolün yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemlerinin düzenlen yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

3.İhalenin

a) Yapılacağı yer :Tatar Höyük Sulama Birliği İhale Salonu

b) Tarihi ve saati :27.02.2014 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulnacak kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında, ilk ilan veya ihale tarihi içinde bulunduğu yılda alınmış. Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış maliyetinin yerine getirebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin veya faaliyet belgesi veya belgeler:

-İstekli akaryakıt dağıtıcısı ise 5015 sayılı petrol piyasası kanunun hükümlerine uygun olarak alınmış iş bitim tarihine kadar geçerli olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

İstekli akaryakıt dağıtıcısının bayisi ise 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitim tarihine kadar geçerli olan bayi lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter suretini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken krtiterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliği ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş denetim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamuya veya Özel sektöre yapılan bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen akaryakıt satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Lirası) karşılığı Tatar Höyük Sulama Birliği muhasebe biriminden satın alınabilir.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tatar Höyük Sulama Birliği muhasebe biriminden adresine elden teslim edilebilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

banner191
banner217
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner195

banner142