Ramazan'da yeme içmeye dikkat!

.

Ramazan'da yeme içmeye dikkat!
banner206

Ramazan ayıkişilerinkilolarınıkoruyabilmekte en çokzorlandıklarıdönemdir.Oruçtutanlariçinbu durum büyüksıkıntıyaratırken, farkındaolmadanaynıaileniniçerisindeoluporuçtutmayanlar da budurumdannasiplerinialırlar.ŞanlıurfaÖzelMetrolifeHastanesiBeslenmeveDiyetUzmanıSinem GÖÇ, "Zenginiftarsofraları, Ramazanayınıngetirdiğibirliktelikler, düzenlisofralar, akşamgeçsaatlerdevebolmiktarlardayenenyemekler ne yazıkkibir ay içerisindekişilerde kilo artışınasebepolur" diyerekuyarıyor.İşteRamazanayını kilo almadangeçirmenin, hattabusüreçte kilo vermeninyolları:

 

İFTARIN HAYALİ YETER

 Son senelerdeRamazanayınınyazdöneminedenkgelmesi, günlerinçokuzunolması, sahursaatindeniftarvaktinekadargeçenyaklaşık 17 saatliksüre; oruçtutanlarızorlarya da zorlayacağınıdüşündürür. Çokuzunsüreaçkalacağınıdüşünenkişiler, sahurvaktindeolabildiğincefazlayiyebilmeyidüşünerek, günboyuncasadecebuşekildeidareedebilir.

 Fazlaçeşitvemiktardakisahuröğünlerindensonra, tekraruykuyageçilmesi kilo alınmasıiçinbirincisebeptir.Uzunsaatleraçkalındıktansonrayüksekmiktardavekalorilerdetüketilen, çeşidinbololduğuiftarsofraları da; iftarsaatindensonrahareketinsınırlıolmasısebebiileyine kilo artışınanedenolabilir.

 Yazmevsimininolumlutarafıise; tercihedebileceğimizbesinlerin, genellikledahahafif, dahayağsızolmasıdır.Seçeneklerağırlıklıolaraksebzevemeyvelerdir.

 İnanılanınaksine; oruçtutarkenmidemiziağırlıklardanarındırarakdahahafif, dahasağlıklı hale getirebilir, bedenimiziarındırabilir, üstelikfazlakilolarımızdan da rahatlıklakurtulabiliriz.Önemliolandoğruyemedavranışlarıilebiraylıkdönemigeçirebilmektir.

 Ramazan'ısağlıklı, hafifbirşekildegeçirmek, miderahatsızlıklarıyaşamamak, üstelik kilo da kaybetmekistiyorsak; bazıpüfnoktalarınadikkatetmekgerekir.

 

KONTROLÜ KAÇIRMAYIN

 Önceliklebudönemiçerisindedoğrubirbeslenmeplanıoluşturulmasıiçinbirbeslenmevediyetuzmanınabaşvurulmalıdır.En azından 15 günlüksüreçlerilegörüşmeleryaparak, beslenmenizikontrolaltındatutarakdahakolay kilo kaybedebilirsiniz.Eğerbirbeslenmeuzmanıilegörüşmüyorsanız, aşağıdakiönerileredikkatetmenizdefayda var.

 Önceliklesahurdayapacağınızöğünolabildiğincehafifolmalı, fakatsizigünboyuncatoktutabilecekdoğrubesinlerdenoluşmalı.Tahılveliforanıyüksekbesinlertercihedilmeli, basitşekerlerdenuzakdurulmalı (beyazişlenmişşeker, beyazekmek, makarna, pilavçeşitleri, meyveşekeri, meyvesularıvs).Sahurdakahvaltılıkmalzemelerintercihedilmesidahadoğrubirdavranışolur.

 İftarvaktindeise; uzunsüreaçlıksonrasınadenkgeleceğiiçinyinehafif, mideyidolduracakamayormayacak, düşükkalorili, suveliforanıyüksekbesinlertercihedilmeli.

 Bu önerileredikkatedildiğisürecevemiktarlarkontroledilebildiğitaktirde, Ramazanayıboyunca kilo verebilmek de mümkündür; hem de sağlıklıbirşekilde...

 Dikkatedilmesigerekenbirdiğerönemlinokta da; özellikletansiyon, şeker, kalp, böbrekgibibeslenmeyleilişkilirahatsızlıklarıbulunanlarınbudönemdeoruçtutmaktankaçınmalarıveyadoktorkontrolünde, uygunolduğuvesağlıklarınıriskeatmayacaklarıdurumlardaoruçtutmalarıdır.

 

EGZERSİZ

İftardayemeğiyeryemezhementelevizyonbaşınageçmeyin.İftardanikisaatsonrayapacağınız 30 dakikalıkyürüyüş hem iyihissettirir, hem de metabolizmanızınçalışmasınısağlar. Aslaoruçluykensporyapmayınçünküaksitakdirdevücuttayıkımartar, kortisolyükselir, kaslarazalır, yağlarartar, kasgücündeyüzde 3-12 oranındaazalmaolur; yanisporyarardançokzararverir.En iyisporzamanıteravihnamazındansonrakisaatlerdir.Çünküspordanöncebir-ikiöğünbirşeyleryiyipyeterlisıvıalmayayetecekkadarzamanvardır. Bu süredekaslarartarveyağlardaazalmaolur.İftardan 1-1.5 saatsonra 30 dakikalıkhızlıbiregzersizyapılabilir.AyrıcaRamazan'daşubesinleritüketmeyeözengösterin:

 Hurma: Potasyumiçerirvepotasyumsusuzluktandolayıoluşanyorgunluğungiderilmesindeçokönemlidir. Hem kısa, hem de uzundönemlitokluksağlar.

 Organikbal: Enerjiverir. Doğalgıdalariçinde en iyiantioksidandır.Gündebir-ikitatlıkaşığıyenmelidir.

 Balık: Beyinfonksiyonlarınıgeliştirir, kalpsağlığınıkorur.

 İncir: Kalsiyum, demir, magnezyumvepotasyumiçerir. Lifvekanşekerinidengedetutar.

 Zeytinyağı: Omega 9 içerir. HDL seviyesiniyükseltirken, LDL seviyesinidüşürür.Antioksidanözelliğivardır.Pişirilmedentüketilmelidir.

 

ÖRNEK İFTAR MENÜSÜ               

 Orucunuzu 1-2 adetzeytinveyabiradethurmavebirsubardağısuileaçtıktansonrabirkaçdakikabekleyin.

 Birkepçekadar, yağoranıdüşük, azbaharatlıbirçorbaileyemeğebaşladıktansonrayinebirkaçdakikabekleyin.

 

CACIKLA DOYUN

 Günaşırı; birgünetgrubundan (200 gram et/tavuk/balık), birdiğergünsebzegrubundan (sekizkaşıketsizsebzeyemekleri) yemeyitercihedin.

 Ana yemeklerinyanındapilavvemakarnaçeşitleritüketmeyin.

 Yemektesoğukcacıkveayrantercihedin.Bu sayedemidededoygunlukhissiartırılabilir, ayrıcagünboyuncakaybedilenelektrolitleryerinekonabilir.

 Yeşilliklerdenoluşansalatalartüketerekmidedehafifşekildedoygunluksağlayın; fakatsalatalardayağkullanmayın.

 Hazırmeşrubatlardan, meyvesularındanveşerbetlerdenuzakdurun.

 Tatlıihtiyacınızıhamurişiveşerbetlitatlılarladeğil, sütlüsoğuktatlılarlagiderin.

 Tatlıvemeyveyiaynıgüniçindetüketmeyin, ayrıcabunlarıhemenyemektensonradeğil, en az 1.5 saatsonrayiyin.

 Tümakşamboyunca, uykusaatinekadar en azından 1.5 litresuiçmeyeözengösterin.

ÖRNEK SAHUR MENÜSÜ

 1-2 kibritkutusubüyüklüğünde tam yağlıbeyazpeynir

 1 adetyumurta (haşlanmışolmalı)

 Söğüşsebzeler (tuzilaveedilmemeli)

 1 küçük boy meyve (Örneğinşeftaliveyabirincedilimkarpuzgibilifvesuoranıyüksekmeyvelertercihedilmelidir)

 1-2 ceviziçiveya 4-5 adetzeytin

 1-2 fincanşekersiz, açıkçay

 1-2 dilim (50 gr.) tam tahıllıbuğdayveyaçavdarekmeği

 Yarımsubardağıkadar tam yağlısütveyabirsubardağıayran

 En azdörtsubardağısu

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2017, 15:25
YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan
Hasan - 3 yıl Önce

Teşekkürler urfastar

SIRADAKİ HABER

banner195

banner142