Baydemir, projelerini açıkladı

Baydemir, projelerini açıkladı
banner206

BDP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir, 30 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerinde zaferle ayrılması durumunda yapmayı planladığı ilkelerini, hedeflerini, politika ve projelerini açıkladı. Açık ve şeffaf olacaklarını vurgulayan Baydemir, “Şanlıurfa’nın gelecek 50 yılını birlikte planlayacağız” dedi. 

UĞUR BUDAK

BDP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Baydemir, partisinin belediye eş başkan adayları ile birlikte Nevali Oteli’nde toplantı düzenledi. BDP İl Başkanı Celalettin Erkmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,  basın mensupları ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Baydemir, 30 Mart’taki seçimleri kazanması durumunda yapacakları hizmetlerini anlattı.

Urfa’nın Halil-ur Rahman şehri kutsal inanç mekanları, derin tarihi ve kültürü ile kadim bir şehir olduğunu belirten Baydemir, “Geniş verimli toprağıyla,  bol güneşi ve suyu ile, enerjisi ile, genç nüfusu ile oldukça şanslıdır. Tüm bu zenginliğe rağmen, İstanbul’un 3.5 katı büyüklüğündeki Urfa’nın dışarıya göç vermesi, yılda yaklaşık 450 Bin mevsimlik tarım işçisinin diğer şehirlerde rızkını araması, konut kira fiyatlarının yüksek olması ve kentsel sorunlar yaşaması bu şehrin kaderi değildir. Zaten insan eliyle yapılan hiçbir şey de kader değildir. 10 yıllık büyükşehir belediyesi ve uluslar arası yerel yönetimler deneyimi ile Halil-ur Rahman şehrinin kapılarını dünyaya açmaya talipli olduk” dedi. 

“Öncü projeler geliştireceğiz”

Şehre hizmet ederken, kentsel planlama ve politikalarını oluştururken gelişim imkanı olan 4 temel sektörü göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Baydemir, “Birincisi tarım, ikincisi tarıma dayalı sanayi, üçüncüsü turizm, dördüncüsü ise dış ticareti geliştirmektir. Tarım alanlarını imara açmayacağız, yüzey suları ile tarımsal arazinin çoraklaşmasını önleyecek politikalar geliştireceğiz. Güneş enerjisi başta olmak üzere hayvansal ve tarımsal atıklardan enerji elde eden öncü projeler geliştireceğiz ve bunu teşvik edeceğiz. Tarımsal üretimi mümkün ve sürdürülebilir kılacak, kırsal nüfusun kente göç etmesini önlemek için konforlu bir ortam oluşturacağız” diye ifade etti.

 

BDP Adayı Baydemir, aynı şekilde tarıma dayalı sanayinin gelişimi için üst ölçekli planlamalar yaparak, lojistik merkezleri ve depolama sahaları oluşturacaklarını ifade ederek, “Tarımsal üretim yapan insanlarımıza koruyucu sağlık hizmeti götüreceğiz. Tarımsal üretimlerimizi uluslar arası fuarlarda Ortadoğu ve Dünyaya açacağız” diye kaydetti. 

“Turizm sektörünün altyapısını oluşturacağız”

Kentin zenginleşmesi ve kapılarını dünyaya açmasını sağlayacak en önemli sektörlerden birisinin turizm olduğuna dikkat çeken Baydemir, “İnanç ve kültür zenginliği, milli parklar, termal suları en iyi şekilde görünür kılacak ve turizm sektörünün altyapısını oluşturacağız. Turizmdeki en önemli avantajlardan olan dillere sahip çıkacağız; Türkçe, Kürtçe ve Arapçayı hizmet alanında kullanacağız. Turizmin gelişebilmesi için ulaşım ve trafik sorunlarını çözeceğiz; konut ve kira sorunlarını çözecek planlama ve projeleri hayata geçireceğiz. Herkes kendi inancında, kendi siyasal düşüncesinde, kendi dilinde özgürce hizmet görürken ötekileşmeyecektir. Aynı şekilde bu hizmeti gördüğü için de kimseye minnet etmeyecek, minnet borcu olmayacaktır. Eleştiri ve katılımınız eksiklikleri azaltacak, şüphesiz hepimizi güçlendirecektir. Birlikte planlayacağız, birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız” şeklinde konuştu. 

“Urfa’nın yerel hükümeti gibi çalışacağız”

“Halil-ur Rahman’ın evini sosyal ve ekonomik refahı yüksek, kültürel çeşitliliğiyle zengin; din ve kültürlerin karşılıklı saygı temelinde birbirini tanıyarak barış içinde yaşadığı; eşitlik ve adalet üzerinden büyüyen bir şehre dönüştürmek için özyönetimle özgür kimliğe diyoruz” diye sözlerini sürdüren Baydemir, konuşmasında şunları kaydetti;

“Urfa Büyükşehir Belediyemizin her bir hizmet biriminin bir bakanlık gibi çalışmasını sağlayarak, adeta Urfa’nın yerel hükümetini kuracağız. Merkezin desteğiyle yetinmeyecek ve kendi öz kaynaklarımızı geliştirerek Halil-ür Rahman’ın şehrini birlikte yöneteceğiz. İnsanıyla, genç nüfusuyla, bereketiyle toprakları ile, zengin ve su kaynakları ile, aydınlatan ve ısıtan güneşiyle; tarihi, kültürel ve inanç zenginliğiyle; Kürt’üyle, Arap’ıyla, Türkmen’iyle, şehirlisiyle, köylüsüyle, emekçisiyle, işvereniyle; tüm halkımız ve sivil toplum ögütlerimizle söz ve karar hakkını paylaşarak bu kadim şehri birlikte yöneteceğiz.”

Baydemir, çalışmalarını yürütürken, ilkelerini, önceliklerini ve hedeflerini de sıraladı. İşte onlar…  

 

İLKELERİMİZ;

-Açık ve şeffaf olacağız.

-Katılımcı olacağız.

-Demokratik olacağız.

-Eşitlikçi olacağız.

-Hesap vereceğiz ve denetime açık olacağız.

-Liyakate önem vereceğiz.

-Kendimize yeteceğiz, öz gücümüze yani halkımıza güveneceğiz.

 

ÖNCELİKLERİMİZ

-Entegre verimli kamusal bir ulaşım politikasını esas alacağız .

-Dezavantajlılara pozitif ayrımcılık yapacağız.

-Kadınıngüçlenmesi ve özgürlüğü için çalışacağız.

-Türkçe, Kürtçe, Arapçayı kullanacağız.

-Tüm inançsal değerlere saygı duyacağız.

-Doğayı, tarihi ve kültürü koruyup yaşatacağız.

-Yoksullukla mücadele edeceğiz.

-Planlı, kimlikli, eşit ve adaletli bir kentsel hizmeti esas alacağız.

 

HEDEFLERİMİZ

-Yeşil bir Urfa

-Engelli dostu Urfa

-.Çocuklar için yaşanabilir bir Urfa

-Kültür, inanç ve turizm şehri Urfa

-Tarım ve ticaret şehri Urfa

-Kamu hizmetlerinde eşit ve adaletli Urfa

-Kardeşlik ve sosyal bağları güçlü Urfa

-Tarihi ve kültürel değerleriyle zengin Urfa

-Dünya şehri Urfa


‘Urfa’nın gelecek 50 yılını birlikte planlayacağız’

Çalışmalarına planlama ile başlayacaklarını dile getiren Baydemir, “Urfa’nın önümüzdeki 50 yıllık gelişim akslarını belirleyeceğiz. Sadece kent merkezini değil, ilçe ve köyler dahil olmak üzere tüm Urfa’yı kapsayacak planlarla bu kentin gelişimi ve kalkınması için gerekli altyapıyı sağlayacağız. Kentin nüfus, kentleşme, sanayi, tarım, jeolojik yapı gibi durumlarını bilimsel olarak analiz ettikten sonra planlama çalışmalarımızı tamamlayacağız” diye belirtti.

Planlama çalışmalarının temel ilkelerinin, kamu yararı, eşitlik, adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik katılım olduğunu kaydeden Baydemir, planlama sürecine kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, kent gönüllüleri, muhtarlar, mahalle meclisleri ve engelliler gibi geniş bir yelpazeyi katacaklarını söyledi.

Hafif raylı sistem projesi

Urfa’nın kent merkezi, ilçeleri ve köyleriyle herkes için erişilebilir bir şehir olabilmesi için, Ulaşım Master Planı’nı bütüncül bir yaklaşımla hazırlayacaklarını kaydeden Osman Baydemir, kentte hafif raylı sistem projesini hayata geçireceklerini aktardı.

Baydemir ulaşım planı kapsamında, toplu taşımada ihtiyaca göre ilave güzergahlar belirleneceğini, toplu taşımada ücret tarifesi uygulanacağını ve toplu taşımanın engellilerin kullanımına uygun hale getirileceğini anlattı.

Belediye Her Yerde Projesi

Sosyal belediyecilik kapsamında “Belediye Her Yerde Projesi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Baydemir, “Bu proje ile Urfa’nın her yerleşim birimine hizmet götüreceğiz. Proje kapsamında oluşturulacak ve bir tür mahalle yönetim birimi olacak mahalle evlerinde muhtarlıklar, düğün ve taziye evleri, çamaşır evleri bulunacaktır. Mahalle Evleri aynı zamanda mahalle sakinleri, yaşlılar, kadınlar, gençler, çocuklar ve engellilerin birer sosyal buluşma noktası olacaktır” diye konuştu.  

Sosyal Yaşam Kompleksi

Bünyesinde kadın, çocuk, engelli ve gençlere yönelik özel hizmetlerin üretileceği Urfa Sosyal Yaşam Kompleksi oluşturacaklarını anlatan Baydemir, “Kompleks bünyesinde kuracağımız Urfa Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (UKASUM) ile kadınların, sosyal, psikolojik, hukuksal ve ekonomik sorunlarını araştırmak, incelemek ve bu sorunları çözmek üzere çalışmalar yapacağız. Yine Meslek Edindirme Merkezi ile gençlerimizin üretim becerilerini geliştirerek, ekonomik yaşama katılmalarını destekleyeceğiz. Sosyal Yaşam Kompleksinde ayrıca Çocuk Destek Merkezi ile Engelli Destek Merkezi bulunacaktır” dedi.

Kadın Konukevi

Şiddete maruz kalmış ve desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için kadın konukevi açacaklarını ifade eden Baydemir, “Konukevinde desteğe ihtiyaç duyan kadınlara barınma, beslenme, korunma, yasal danışmanlık, psikolojik destek, sosyal ve kültürel danışmanlık gibi konularda hizmet sunacağız” diye belirtti.  

Kadınların şehri güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin önemine dikkat çeken Baydemir, bu kapsamda, sokaklar, tarihi çarşılar, eğlence ve sosyal mekanlara ulaşan tüm yolları aydınlatacaklarını, parkları kadınların daha kullanımına uygun hale getireceklerini ve kadınların dinlenebildikleri, sosyal yaşama katılabilecekleri cazip mekanlar oluşturacaklarını söyledi.

‘Engelliyi yok sayarak tek bir çivi çakmayacağız’

Şehri engellilerin yaşayabileceği şekilde yeniden düzenleyeceklerini kaydeden Baydemir, şunları söyledi;

“Engelliler için Urfa Engelli Meclisi oluşturacağız. Şehri dizayn ederken bu meclisin aktif katılımını esas alacağız. Kütüphaneleri, müzeleri, sanat kurumlarını, kültür ve sosyal işlevli merkezleri, alış-veriş merkezlerini, kamu kurumlarını, mevcut yol, kaldırım, park ve trafik sinyalizasyon sistemini bedensel, görsel ve işitsel engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleyeceğiz. Ruhsatlandırma sistemini engelli erişimine uygun hale getireceğiz.”

Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi

Madde bağımlısı genç ve çocukların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu için Urfa Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi kuracaklarını açıklayan Osman Baydemir, merkez bünyesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile çok yönlü mücadele yürüteceklerini sözlerine ekledi. Baydemir, bağımlılıktan kurtulan vatandaşların topluma dahil olmaları için ise eğitim, spor ve kültürel çalışmalar yürüterek, istihdam imkanları yaratacaklarını söyledi.

Tarım işçileri için MEVTİSAM

Mevsimlik işçilerin sorunlarını tespit ederek, çözümler bulmak amacıyla Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (MEVSİTAM) kuracakların açıklayan Baydemir, “İlçe belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve akademisyenler ile işbirliği içerisinde çalışacağımız bu merkezde mevsimlik tarım işçilerine dair bir veri tabanı oluşturulacak, göç haritası çıkaracağız. Mevsimlik işçilerin çalışmak üzere gittikleri illerdeki yerel yönetimler ile işbirliği yaparak, sorunlarının çözümü için çalışmalar yürüteceğiz” diye belirtti.  

Gıda-giyim bankaları

Şehir merkezi ve ilçelerde kuracakları “gıda-giyim bankaları” aracılığıyla yurttaşlar arasında sosyal dayanışma ağları örmeyi hedeflediklerini belirten Baydemir, “Komşusu aç iken tok yatmayan bir şehri birlikte inşa edeceğiz. Beslenme ve giyinmenin en temel insan hakkı olduğu anlayışıyla, yardımsever yurttaşlar ve sivil toplum örgütlerinden sağlanacak kaynaklar ile kurulacak ve sürdürülecek gıda-giyim bankalarında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal kart vasıtasıyla her ay düzenli yardım yapacağız” diye konuştu.  

Sosyal konutlar

Dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacına çözüm bulmak amacıyla sosyal konutlar inşa edeceklerini dile getiren Baydemir, bu konutları çok düşük kiralar karşılığında ihtiyaç sahiplerine tahsis edeceklerini söyledi.

Çocuk yaz kampı

Baydemir, “Tatil yapma imkanı olmayan 8-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olarak Atatürk Baraj Gölü kenarında Çocuk Yaz Kampı kuracağız. Çocukların ücretsiz faydalanacağı ve tüm ihtiyaçların belediye tarafından karşılanacağı proje kapsamında çocuklar birer hafta tatil yapma ve eğlenme olanağı bulacak. Kampta düzenleyeceğimiz çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikle ile çocuklar için tatil ve eğlence ortamı oluşturacağız” diye konuştu.

‘11 Nisan Kurtuluş Parkı İle Urfa Nefes Alacak’

Doğayla barışık bir yeşil-urfa’yı inşa etmenin, 5 yıllık hizmet dönemi boyunca önemli ekolojik hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Osman Baydemir, “11 Nisan Stadyumu’nun yıkılması sonucu oluşan boş alanda sizin de istediğiniz gibi 11 Nisan Kurtuluş Parkı’nı inşa edeceğiz. Urfalıların nefes alacağı parkı; kadın, çocuk, genç ve dezavantajlı grupların da yararlanabileceği yeşil bir alan olarak projelendirdik. Stadyum ile birlikte yıkılan Emirgan Çay Bahçesi’ni de yeniden inşa edeceğiz” dedi.  

‘Fırat Suyunu Urfa ile buluşturacağız’

Devam eden Karakoyun Deresi’ne su getirme projesinin benzerini Fırat suyundan Karaköprü ve Sırrın bölgesine su vererek gerçekleştireceklerini dile getiren Osman Baydemir, “Böylece bir yandan ilçeye adını veren Karaköprü ve deresini görünür kılacak, diğer yandan peyzaj çalışması ile dere yatağını kirlilikten kurtaracağız. Ayrıca su vereceğimiz dere etrafında yeşil bant halinde rekreasyon alanı oluşturacağız. Alanda çocuk oyun parkları, spor aletleri, koşu ve yürüme pistleri ile spor parkuru kuracağız” diye konuştu.

Edessa Kent Ormanı ve bilim merkezi

Kent merkezinde yer alan mekanize tugayın kent dışına çıkmasından sonra bu alanı yeşil alan olarak korumayı hedeflediklerini ifade eden Baydemir, kentin önemli bir nefes borusu olan söz konusu alanı düzenleyerek Edessa Kent Ormanı’nı oluşturacaklarını açıkladı.

Ayrıca bu alanda kentin sembolü olacak Edessa Bilim Merkezi’ni kuracaklarını dile getiren Baydemir, “Bilim merkezi kampüsünde özellikle gençler ve çocukların bilimle tanışarak, bilimin eğlenceli yönünü keşfetmelerini sağlayacağız. İçerisinde planetaryum, tematik sergi salonları, bilimsel aktivite sınıfları, belgesel film gösterim salonu vb. donatılar bulunacak olan Edessa Bilim Merkezi’ni, Urfa’nın önemli bir marka değeri yapacağız” diye belirtti.  

Her Mahalleye Bir Park Projesi

Kent merkezinde yeşil alan ihtiyacı bulunan mahallelerde parklar yapacaklarını ifade eden Osman Baydemir, park ve bahçelerde kullanacakları fidan ve çiçekleri de köy kooperatifleri aracılığı ile yetiştireceklerini dile getirdi. Baydemir, yeni istihdam alanı yaratmak amacıyla, fidan ve çiçeklerin köylerde üretimini alım garantisi ile teşvik edeceklerini sözlerine ekledi.

‘Atatürk Barajı Kenarı Mesire ve Turizm Alanı Olacak’

Bozova, Halfeti, Birecik, Hilvan ve Siverek’i içine alacak şekilde baraj göl alanı kenarını kıyı sahil şeridi olarak vatandaşların kullanımına açacaklarını kaydeden Baydemir, burada koruma alanı dışında günübirlik konaklamaya uygun alanlar oluşturarak, çevre illerin de yararlanmasını sağlayacaklarını dile getirdi.

Bu alanda ayrıca turizm amaçlı çocuk yaz kampı ve spor tesisleri de oluşturacaklarını, böylece turizm amacıyla harcanan kaynağın ilde kalmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Osman Baydemir, Siverek Kent Ormanı Ve Sahil Düzenlemesi, Halfeti Su Sporları Merkezi ve Bozova Mesire Alanı ve Sahil Yolu projelerinin ayrıntıları hakkında da bilgi verdi.

 ‘Mahallenizi Tercihleriniz Doğrultusunda Yerinde İyileştireceğiz’

Kentin eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan ve vatandaşın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yapılar için yerinde dönüşümü esas alacaklarını dile getiren Baydemir, bu düzenlemeyi de Urfalının doğrudan katılım ve onayı ile gerçekleştireceklerini vurguladı.

Yine şehrin tabela ve dış cephe başta olmak üzere, kent görünümünü etkileyen faktörlerin estetize edilmesi için Şehir Estetik Kurulu oluşturacaklarını belirterek, bu kurulda belediyenin ilgili birimlerinin yanı sıra, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin de yer alacağını ifade etti.

Afetlere hazırlık için UFAKOM

Osman Baydemir, gerek Urfa gerekse deprem riski yüksek Maraş ve Adıyaman gibi çevre illere hizmet verecek altyapı sahip olacak Urfa Afet Koordinasyon Merkezi’ni (UFAKOM) oluşturacaklarını açıkladı.

‘Yenilenebilir temiz enerji kullanımını yaygınlaştıracağız’

Kentsel hizmet alanlarında yenilenebilir enerjiyi kullanacaklarını ve teşvik edeceklerini söyleyen Baydemir, devamla şunları dile getirdi:

“Türkiye güneş enerjisi haritasında en verimli illerin başında yer alan Urfa’da, sokak ve park aydınlatmalarında güneş enerjisini kullanacağız. Belediye hizmet binaları başta olmak üzere tüm yapılarda güneş enerji sisteminin kullanımı için çalışma başlatacağız. Su kuyularında güneş enerjisini kullanacağız. Mevcut katı atık düzenli depolama sahasında biyogaz üretimi için gerekli tesis altyapısı kuracağız. Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde hayvansal atıklardan enerji üreteceğiz. Kent genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında temiz enerji kullanacağız.”

Urfa Fuar Alanı Projesi

Tarım, gıda, kültür ve turizm sektörleri başta olmak üzere, her yıl onlarca alanda fuarlar gerçekleştirilebilecek alt yapıya sahip Urfa Fuar Alanı projesini hayata geçireceklerini kaydeden Baydemir, “Böylece, ulusal ve uluslar arası fuarcılığa ev sahipliği yapacak Urfamız, bir dünya şehri olarak hak ettiği tanıtım imkanına sahip olacaktır” dedi.  

Yılmaz Güney Kültür ve Kongre Merkezi

Urfa’nın, bölgenin kültür ve kongre üssü olmasına kaktı sunmak amacıyla Yılmaz Güney Kültür ve Kongre Merkezi’ni inşa edeceklerini ifade eden Osman Baydemir, projeye ilişkin şu bilgileri verdi;

“Merkezin bünyesinde kongre ve etkinlik salonları, açık ve kapalı sinema salonları, sergi salonları bulunacaktır. İçerisinde Ahmed Arif Kütüphanesi’nin de bulunacağı merkezimiz, ayrıca kültür sanat eğitim birimleri ve atölyeler aracılığıyla amatör sanat gruplarına da ev sahipliği yapacak, yerel sanatın gelişmesini destekleyecektir.”

Baydemir kültür sanat çalışmaları kapsamında ayrıca, Yılmaz Güney Film Festivali, Kazancı Bedih Müzik Festivali ve Ruha Güvercin Festivali düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Said-i Nursi Müzesi

Urfa Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayı Osman Baydemir, Urfa’da vefat eden Said-i Nursi anısına bir müze kuracaklarını belirterek, eserleri ve kişisel eşyalarının sergileneceği bu müze vasıtasıyla Sad-i Nursi’yi genç kuşaklara tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

‘Urfa turizmin başkenti olacak’

Urfa’nın 12 bin yıllık tarihi varlıkları, kültürel ve inançsal birikimi ile turizmin gelişmesi açısından ciddi bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Osman Baydemir, şunları dile getirdi;

“Hz. İbrahim ve Hz. Eyüb’ün doğduğu kent olan Urfa, Göbeklitepe ile de dünya insanlık tarihinde önemli bir yer alıyor. Türkiye’nin en çok arkeolojik kazısı yapılan il olma statüsünü de elinde bulunduran Urfa, pek çok medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapıyor. Urfa’nın ilgili tüm bileşenleri ile birlikte turizm master planı yaparak, turizm potansiyelinin ekonomik bir döngüye ulaşmasının önündeki engelleri tespit edip, çalışmalarımız için yol haritası oluşturacağız. Tarihi, doğal ve kültürel mekan ve değerlerin açığa çıkarılması, korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi konusunda makro ölçekli bilimsel çalışmalar yapacağız.”

Tarihi Yapıları Koruma ve Yaşatma Akademisi

Osman Baydemir, tarihi eserleri bilimsel verilere uygun ve bütünlüklü koruma anlayışını hayata geçirmek, belgelemek, restore etmek ve doğru işlevlendirerek yaşama katılmasını sağlamak amacıyla Tarihi Yapıları Koruma ve Yaşatma Akademisi’ni kuracaklarını açıkladı.

‘Tektek Dağları UNESCO yolculuğuna çıkıyor’

Baydemir turizm projeleri kapsamında Tektek Dağları üzerinde bulunan ve Şuayip Şehri Harebeleri, Soğmatar Harabeleri, Senem Mağarası gibi önemli arkeolojik kalıntıları içeren Milli Parkın da dünya mirası olarak tanınması için UNESCO’ya başvuracaklarını açıkladığı konuşmasında, Karaali Kaplıcalarının da yılın 12 ayı boyunca hizmet vermesi için gerekli alt yapıyı oluşturacaklarını söyledi.

Kaplıca sularının seracılık ve ısıtmada kullanılabilmesi yönünde projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden Baydemir, bu önemli zenginliğin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kentsel Sit Alanı Mahalle Sağlıklaştırma Projesi

Kentsel sit alanında bulunan 14 tescilli mahalleyi bir bütün olarak planlarken, özgün dokuya uygun ve kademeli olarak sağlıklılaştıracaklarını açıklayan Baydemir, tescilli mahallelerde kamulaştıracakları evleri özellikle kadınların pansiyon, restaurant-kafe, el sanatları merkezi olarak işletmesini sağlayacaklarını belirtti.

‘Meslek grupları siteleşecek’

Zirai ilaç satıcıları ve gübreciler, zirai alet üreticileri, briketçiler ve oduncular gibi meslek gruplarını, alt yapı sorunları çözülmüş ve rahat çalışma koşulları sağlanmış sitelere taşıyacaklarını dile getiren Baydemir, “Böylece hem meslek erbabının işbirliği ve işbölümünü güçlendirerek kendi alanlarında ulusal marka üretmelerini sağlayacağız hem de kent içinde bu çalışmalardan kaynaklanan çevre ve gürültü kirliliği ile ulaşım sorununu ortadan kaldırmış olacağız” şeklinde konuştu.  

Yerel Ürünler Pazarı Projesi

İl genelinde kırsal kesimin ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak amacıyla yerel ürünler pazarı kuracaklarını açıklayan Osman Baydemir, “Bu pazarda haftanın her gününü bir ilçemize ayıracağız. Böylece ilçelerimize ait ürünlerin doğrudan üretici tarafından satışı yapılacak ve aracılar ortadan kaldırılacaktır” dedi.

Arap atı çiftliği ve binicilik okulu

Arap atlarının yetiştirilmesi için oluşturacakları çiftliğin getireceği gelirin hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalara kaynak oluşturacağını ifade eden Baydemir, gençler ve çocuklar için binicilik okulu kuracaklarını söyledi.

‘Hiçbir proje yarım kalmayacak’

Önceki dönem belediyesinin planlayıp yürüttüğü hiçbir projenin yarım kalmayacağını belirten Baydemir, “Bu projeleri nihayetlendireceğiz. Kimi eksik ve yanlış uygulamaları revize edip düzelterek tamamlayacağız” dedi. Baydemir, bugüne kadar kent için emek sarf edip proje üretenlere de teşekkür etti. 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2014, 16:28
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner278

banner142