SGK'ya borcu olanlar dikkat!

.

SGK'ya borcu olanlar dikkat!
banner206
 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, SGK alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandırıyor. Star yazarı Ahmet Metin Aysoy bugünkü köşesinde SGK borç yapılandırma hakkını kaybetmemek için iki önemli hususu yazdı.

İşe o yazı…

2016 yılı Haziran ayı ve daha önceki aylara ilişkin SGK alacakları ve bunların gecikme cezaları yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca, gecikme cezaları affedilecek, bunun yerine TÜİK verilerine göre hesaplanan enflasyon farkı, borç asılına eklenerek tahsil edilecek. Bu önemli imkanı kaybetmemek için, dikkat edilmesi gereken iki önemli hususu vurgulamakta yarar var.

 

1-Yapılandırma taksitlerinin ödenmesi

6736 sayılıKanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla borç yapılandırma hakkı devam eder.

Ancak, ilk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde borç yapılandırmahakkı kaybedilir.

 

2-Cari aylara ait primlerin ödenmesi

Peki, SGK borçlarının yeniden yapılandırılması hakkını kaybetmemek için, taksitlerin süresinde ödenmesi yeterli mi? Değil. Borç taksitlerinin ödenmesinin dışında, cari aylara ait primlerin de zamanında ödenmesine dikkat etmek gerekir. Şöyle ki: 6736 Yasa’dan yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aylara ait sigorta primlerini ‘çok zor durum olmaksızın’ bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde, bu Yasa hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıkları SGK tarafından incelenecek, borçlularınçok zor durumda olduklarının anlaşılması halinde, yapılandırmahakları devam edecektir.

Yeri gelmişken, çok zor durum hali ile ilgili SGK uygulamasına değinelim.

Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu bulunacak oranın ‘2’ ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından ‘çok zor durum’ hali olarak kabul edilmektedir.

Borç miktarı 100 bin TL’nin altında olan borçluların çok zor durum hali yukarıdaki formüle göre ve ‘Mali Durum Bildirim Formu’ ile beyan edecekleri bilgilere istinaden SGK tarafından tespit edilmektedir. Borç miktarı, 100.000 TL’nin üzerinde olan borçluların ise çok zor durum hali yine aynı formüle göre, serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen ‘Çok Zor Durum Halinin Tespitine İlişkin Rapor’ esas alınarak belirlenmektedir. Öte yandan, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi için SGK’ya yazılı beyanda bulunmaları yeterli görülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2016, 10:40
YORUM EKLE
YORUMLAR
Halil Aksoy
Halil Aksoy - 5 yıl Önce

Borcu

SIRADAKİ HABER

banner195

banner142