Büyükhatipoğlu, İddiaları yalanladı...

Büyükhatipoğlu, Şanlıurfa İl Özel idaresinin şeffaf bir şekilde çalıştığını ve denetime açık bir kurumdur, bazen kurumumuza yöneltilen asılsız haberler, çalışma şevkimizi kırmaktadır.

Şanlıurfa İl Özel idaresi Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, son günlerde bazı basın organlarında çıkan haberlerin İl özel idaresini yıpratma amaçlı ve maksatlı olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’da son günlerde  yerel Gazeteler ve sosyal medya da yer alan ‘ İl Özel idaresinden 40 Milyon TL’lik yolsuzluk’ haberleri üzerine İl Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu bir basın toplantısı düzenledi. Yardımcıları Bayram Türkdili ve Mehmet Uslu ile birlikte basının karşısına geçen Büyükhatipoğlu, Ziraat Bankasından alınan kredin kurallara uygun yapıldığını hiçbir şekilde yolsuzluk yapılmamıştır. Sadece İl Genel Meclisinin meclisi toplantı çağrısının uygun olmamasından dolayı BDP’li Meclis üyelerinin itirazı mahkeme tarafından kabul görmüştür.’dedi.  İl Özel İdaresinin  denetime açık bir kurum olduğunu vurgulayan Büyükhatipoğlu’  Şanlıurfa Türkiye’nin en geniş coğrafyasına sahip bir İl, bu il’de 2011’de  1051 km, 2012’de 1450 km, ve geçtiğimiz yıl 1230 km asfalt yol yaptık, bu işlerin toplamı  yaklaşık 100 Milyon tl’dir.

İl Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü,    İl Özel İdaresi Şanlıurfa’nın coğrafi sınırlarında yer alan tüm köy ve kasabaların yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı hizmetleri, okulların, sağlık ocaklarının ve kültür hizmetlerinin yapım, bakım onarım hizmetleri ve bunun gibi diğer hizmetleri yapmaktadır. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde yer alan okul, spor tesislerinin yapım bakım ve onarımları ile tarihi binaların restorasyonu, turizme kazandırılması iş ve işlemlerini yerine getirmektedir. İl Özel İdaresi tüm bu hizmetlerin yerine getirilmesi için genel bütçeden gelen paranın dışında kendi kaynaklarından da para sağlamayı programına almış ve bunun için bir kısım gayrimenkullerini satışa çıkarmıştır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı satışlar gerçekleşmemiş olup İl Özel İdarenin kendi öz kaynaklarından bu meblağların sağlanması mümkün olmamıştır. Bu nedenle yatırım ve hizmetlerin süratle yerine getirilmesi için bankadan borçlanma gereği hasıl olmuştur.

20 MİLYON KREDİ ÇEKİLDİ

Şanlıurfa İl Özel İdaresi  Genel Sekreteri Uğur Büyükhatipoğlu, Şanlıurfa’da ki yatırımların tamamlanması için 40 milyon tl değil, 20 milyon tl kredinin usülune göre çekildiğini dikkat çekerek ‘İl Genel Meclisi’nin 22.10.2013 tarih ve 545 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi’nin borçlanması kararı alınmıştır. Alınan karar 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun borçlanmaya ilişkin 51. maddesi hükümlerine uygun olarak tesis edilmiş ve İçişleri Bakanlığından borçlanmanın yapılmasına ilişkin izin alınmıştır. Şanlıurfa Ziraat Bankasından 20 milyon lira kredi kullanılmış ve alınan para idarenin bütçesinde gereğince programlanan yerlere harcanmıştır. Ülkemizdeki diğer İl Özel İdarelerinin de yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek için bu yöntemle bankalardan borçlandıkları bilinen bir gerçektir. Ayrıca birçok belediye de yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirmek için kamu bankalarından borçlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse Tekirdağ İl Özel İdaresi, Düzce İl Özel İdaresi,  Trabzon İl Özel İdaresi bu şekilde borçlanan idarelerdir. İl Genel Meclisi’nin 22.10.2013 tarih ve 545 sayılı borçlanmaya ilişkin kararına karşı BDP İl Genel Meclis Üyesi tarafından Şanlıurfa İdare Mahkemesinde iptali için dava konusu edilmiştir. Şanlıurfa İdare Mahkemesince 2013/2869 Esas ve 24.01.2014 tarihli verilen kararla Meclis kararının yürütmesinin durdurulması kararı verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararı meclis üyelerine yapılan çağrının uygun usulle yapılmaması gerekçesi ile verilmiştir. Mahkemenin bu kararı henüz İl Özel İdaresine tebliğ edilmemiş olup tebliğ edildiğinde gerekli işlemler yapılacaktır. İdare mahkemesince işlemin esasına ilişkin henüz bir karar verilmemiştir.

Şanlıurfa İdare Mahkemesinin Yürütmenin durdurulmasına yönelik verilen kararına istinaden, hizmetlerimizin aksamaması, kırsal kesimlerin ertelenmiş hizmetlerinin biran önce tamamlanması ve köylerimizdeki sorunlarının giderilmesi amacıyla İl Özel İdaresinin Karar Organı olan İl Genel Meclisimizce, normal oturumunda 07.02.2014 tarih ve 66 sayılı kararı ile aynı karar Mahkeme kararı gerekçesi de gözetilerek yeniden alınarak borçlanmaya karar verilmiştir.

Sonuç olarak; Bütçeleri, kararları ve uygulamaları mevcut yasalara, tüzüklere, yönetmeliklere ve genelgelere göre kamu denetimine tabi olan bir kurum olan İl Özel İdaresi aleyhine yazılı ve görsel basında çıkan olumsuz haber ve yayınlar idarenin çalışmalarını olumsuz etkilemekte ve personelin iş performansını düşürmektedir. Haber ve söylemlerde iddia edildiği üzere hiçbir şekilde kanuna aykırı kredi kullanılmamış ve hiçbir şekilde kamu zarara uğratılmamıştır. Hiç kimsenin Şanlıurfa’ya yapılan hizmetlere engel olmaya hakkı yoktur. İdaremiz aleyhine yapılan bu yanlı, çelişkili ve gerçek olmayan haber ve söylemlere ilişkin dava ve şikâyet hakkımızı saklı tutuyoruz.

 URFASPORA PARA AKTARILMADI
Şanlıurfaspor'a il özel idaresi tarafından para aktarılıp aktarılmadığı şeklinde sorulan bir soruyu cevaplayan Genel Sekreter Büyükhatoğlu' Bizim kurumda sadece amatör külüplere maddi destek sağlandı, profesyonel bir takım olan Şanlıurfaspor'a özel idareden para aktarımı söz konusu değildir'dedi. 

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2014, 18:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142