Halk Bankası personel alıyor

Halk Bankası personel alıyor
banner206
banner279

 Halk Bankası personel alımı yaparak çalışan sayısını artırmayı hedefliyor. Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavları için ne gerekiyor? Başvurular nereye yapılıyor? Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavları ne zaman, son başvuru tarihi nedir? Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılma koşulları nedir? İşe alım için yaş sınırlaması var mı?

 

Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere;

- Analitik düşünebilen,

- Çözüm üretebilen,

- Sonuç ve başarı odaklı,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Etkin iletişim becerilerine sahip,

- Araştırmacı ve öğrenmeye açık,

- Planlama ve organizasyon becerisi yüksek,

- Sunum ve temsil kabiliyeti olan,

Geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları alınacaktır.

 

SINAVA KATILMA KOŞULLARI  

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,  

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas

gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat  karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,  

ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,  

d) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,  

e) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinde mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olup, bu fıkranın birinci bendinde yer alan dallarda yüksek lisans derecesi almış olmak,  

f) sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu, giriş sınavını kazandıktan sonra Banka’ya verilecektir),  

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2014 tarihine kadar tecilli olmak,

h) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranış ile özgeçmişleri bakımından müfettişlik ve bankacılık mesleğine uygun bulunmak,  

ı) Türkiye Halk Bankası AŞ Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir. Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir.

 

SINAVA BAŞVURU  

3 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75 lira sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili üniversiteye ödenmek suretiyle kullanılacaktır). Sınav ücreti 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10:00’dan 27.06.2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar sadece Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları, 02.06.2014 – 27.06.2014 tarihleri arasında //sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden yapılacaktır (Başvuru için Banka web adresinden de (halkbank.com.tr) erişim sağlanacaktır). Aday tarafından “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” internet üzerinden noksansız olarak doldurulacak ve başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya JPEG formatında hazırlanmayan fotoğrafla yapılan aday başvuruları kabul edilmeyecektir. 

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  

Başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.  

Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.08.2014 tarihinde İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini

bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 21.07.2014 - 03.08.2014 (sınav başlama saatine kadar) tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi’nin //sinav.anadolu.edu.tr/sb/adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi

girerek alabileceklerdir. “Sınav Giriş Belgesi” posta ile gönderilmeyecektir.  

Adaylar sınava girebilmek için //sinav.anadolu.edu.tr/sb/adresinden alacakları “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar.

 

SINAV KONULARI

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır.  

Yazılı sınavda ilk oturum “Genel Yetenek-Genel Kültür” ve “Yabancı Dil”, ikinci oturum ise “Alan Bilgisi” konularından oluşacaktır. Her bölümden 120 adet olmak üzere toplam 240 test sorusu yer alacaktır.  

1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi:  

Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme), güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır.  

2- Yabancı Dil Testi:  

İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri tercih edilecektir.  

3- Alan Bilgisi Testi:  

Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans konularından oluşacaktır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi testlerinin her birinden sorulan soruların en az yarısını doğru olarakcevaplandıran adaylardan, ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan ilk 100 aday sözlü sınava girmeye hakkazanacaktır. 100 üncü adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır.

Banka’nın, belirtilen sınav konuları, soru sayısı, sınav yeri ve sözlü sınava çağırılacak aday sayısında değişiklikyapma hakkı saklıdır.Yazılı sınav sorularına itiraz en geç 06.08.2014 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak, Anadolu ÜniversitesiSınav Merkezine iletilmek üzere, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılabilir.

Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Banka web sitesinde (halkbank.com.tr) yayınlanacaktır. Adaylar, yazılısınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Banka TeftişKurulu Başkanlığına yapabilirler.

 

SERVİS GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

Hanlk Bankası'nın Genel Müdürlük Birimleri, Bölge Koordinatörlükleri ve Şubelerinde istihdam  edilmek üzere Servis Görevlileri alınacaktır.

Servis Görevlisi giriş sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 

1. Sınava Katılma Koşulları ve Adaylarda Aranan Şartlar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da yabancı uyruklular için, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun uyarınca yetkili makamlardan Türkiye’de çalışma izni almış olmak,

 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,  

- 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak,  

- Üniversite ya da fakültelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, vücut veya akıl hastalığı ya da vücut sakatlığı gibi özrü bulunmamak, sağlık durumunun, Türkiye'nin her yerinde görev ve

seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık kurulu raporu giriş sınavını kazandıktan sonra

verilebilir.),

- Erkek adaylar için, sınav tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

- Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranışları ile özgeçmişleri bakımından bankacılığa uygun bulunmak gerekmektedir.

 

Adayların başvuru kayıtları (sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları), yazılı sınav öncesi kendi beyanları dikkate alınarak başvuru sistemi üzerinden adaylarca  yapılır. Yazılı sınav öncesi Banka tarafından adayların beyanları doğru kabul edilerek herhangi bir kontrol yapılmaz. Dolayısıyla yazılı sınava katılan adaya sınav sonrasında hiçbir gerekçe ile ödediği sınav giriş ücreti iade edilmez.

Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan mülakat öncesi talep edilir ve kontroller yapılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları, gerekli ya da uygun şartları taşımadıkları tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi mülakata alınmazlar, göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir.

 

2. Genel Hususlar

Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.

Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.

Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözleşmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.

Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

 

3. Başvuru Şekli ve Süresi

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

17 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 50 lira sınav ücreti tahsil edilecektir. (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak sınavı yapan Anadolu Üniversitesi’ne aktarılacaktır).

Sınav ücreti 09 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00’dan 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 17.00’a kadar sadece Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden Servis Görevlisi Sınavı belirtilmek suretiyle, T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, adres ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

II. Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 09 Haziran 2014 Pazartesi gününden itibaren 11 Temmuz 2014 Cuma günü saat 24.00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.halkbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin //sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Bu aşamada görev türü, görev yeri, sınav merkezi, sınava girilecek yabancı dil gibi bilgilerin seçimi yapılabilecektir.

Başvuru için “Servis Görevlisi Giriş Sınav Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız doldurularak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

- Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

- Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilemeyecektir.

- İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

- Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış ücret yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

 - Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

4. Sınav Süreci Sınav Daveti

Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.

Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 11 Ağustos 2014 Pazartesi gününden itibaren 17 Ağustos 2014 günü saat 09.45’e kadar Anadolu Üniversitesi’nin //sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresinden T.C. Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini girerek alabileceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul-Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 merkezde 17 Ağustos 2014 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak olup çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.

Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte fotoğraflı resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

Sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınavın Süresi: 180 dakika

Oturum Sayısı: Tek oturum

Soru Sayısı: 120

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca, Fransızca

Soru Dağılımları:

Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

Yazılı sınavda değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak olup değerlendirme; adayların tercih ettiği illere göre başarı sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır.

Her il için yazılı sınavda en az 60 ve üzeri puan almak koşulu ile Bankanın ihtiyaç duyduğu kadar aday mülakata çağrılacaktır. (60 ve üzeri puan almak mülakata çağrılmak için yeterli koşul olmayıp, ön koşuldur. 60 ve üzeri puan alanların sayısı Bankanın mülakata çağırmayı planladığı sayıdan fazla olur ise yazılı sınav başarı sıralaması dikkate alınır. )

Yazılı sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin //sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.  

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.halkbank.com.tr adresinde duyurulacaktır.

Mülakatta katılan adayların yazılı sınav puanları mülakat notları ile birlikte değerlendirilerek kazanan adaylar belirlenecektir. (milliyet)

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2014, 11:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner142