O işletmeler de açılıyor!

O işletmeler de açılıyor!
banner206

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçeceği bildirildi.

Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı. İşte o kararlar...

 İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı genelgeleri ve 17.03.2020 tarih ve 3 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 17.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek Bakanlığımıza bildirilmiştir.
İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri değerlendirilmiştir. 

I. Genel Esaslar
1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu Genelgede yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlüdür.
2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenecek, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılacak ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilecektir.
3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktır.
4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılacaktır.
5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulacak, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenecektir. Tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe olacaktır.
6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınacaktır.
7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmayacaktır. İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilecektir. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbir alınacaktır. Bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulacaktır.

9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.
10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacak, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenecek/dezenfekte edilecektir. 
11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinecektir.
12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmeyecektir.
13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılacaktır.
14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve COVID­19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenecektir.

II. Personele Yönelik Önlemler
1. Personelin COVID-­19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanacaktır.
2. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensorlarla ya da temassız ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınacak ve asgari 14 gün süreyle saklanacaktır.
3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID­-19 semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirecektir.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske takılarak COVID­-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
5. COVID­-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-­19 Rehberindeki kurallara göre yönetilecektir.
6. Personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanacaktır.
7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli uyarılacaktır.
8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilecektir.
9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmayacaktır.
10. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunacak ve maske takılacaktır.
III. Müşterilere Yönelik Önlemler
1. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunacak ve belirtilen kurallara uyulacaktır.
2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır. Ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID­19 vakası veya temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmayacaktır.
4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları hususunda uyarılması sağlanacaktır.
5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılacaktır. İşletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılacaktır. İçeride maske çıkarılmayacaktır.
6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılacaktır.

IV. Temizlik ve Hijyen
1. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılacaktır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir.
2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme/paspaslama tercih edilecektir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır.
3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouselar, oyunkonsolları, kapıkolları, telefonahizeleri, masayüzeylerigibi) temizliğine dikkat edilecektir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanacaktır.
4. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecektir.
5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’da yıkanması sağlanacaktır.
6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılacaktır.
7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulacaktır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır.
8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacaktır.
9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olacaktır.
10. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681­52­9) kullanılacaktır.
11. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacaktır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacaktır.
12. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
13. Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “COVID­19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemlere uygun hareket edilecektir.
14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanacaktır.

V. Diğer Hususlar
Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu kararda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hizmet verebilecektir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142