Taş uyardı!

Taş uyardı!
banner206

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Nihat Taş, 1 Temmuz’da başlayan ve 20 Temmuz’da sona erecek Mali Tatil ile ilgili açıklamada bulundu. Taş, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı kabul edilmeyeceğini söyledi.

Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Nihat Taş, yaptığı yazılı açıklamada, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereği 2014 yılı mali tatilin 01 Temmuz 2014 günü başladığını ve 20 Temmuz 2014 tarihinde sona ereceğini belirterek, “(20 Temmuz Pazar gününe rastladığı için son gün 21 Temmuzdur.)

Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannameler, 31 Temmuz 2014 tarihine kadar verilecektir. (27-Temmuz Pazar, 28-29-30 Temmuz Ramazan Bayramına rastladığı için son gün 31 Temmuzdur.) Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 31 Temmuza uzamış sayılacaktır” dedi.

Taş, açıklamasında, Mali Tatil ile ilgili şu bilgilere yer verdi;

İlgili tebliğ hükümlerine göre;

Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu salınan vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

-            İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

     -     Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

      -    Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri,

mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

-          Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.                                                                                                                  

-          Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

-          Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

-          Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

 

 

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2014, 10:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner277