Urfa'da yasakla ilgili kararlar açıklandı...

Urfa'da yasakla ilgili kararlar açıklandı...
banner206

Şanlıurfa'da İl Hıfzıssıhha Kurulunun 37 Nolu Kararı açıklandı. Kararda, üç günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgilere verildi.

İşte İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar...

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; 30.04.2020 Tarihinde olağan üstü olarak toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasını kararlaştırmıştır. 
1.    30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,
2.    Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar,
a.1)    Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,
a.2)    Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine,
a.3)    02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olmasına,
b)    01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olmasına,
01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmesine,
c)    Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
d)    İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,
e)    Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
f)    Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
g)    Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır), 
h)    Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
i)    İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,
j)    Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
k)    Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, 
l)    Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,
m)    Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
n)    Oteller ve konaklama yerleri, 
o)    Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
p)    Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
q)    Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
r)    Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
s)    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,
t)    Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
u)    Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak belirlenecek tarımsal üretime ilişkin ürün (zirai ilaç, gübre, tohum, fide/fidan (sebze, kesme çiçekçilik, süs bitkileri vb.)  satışı yapan işletmeler, (Bu madde kapsamında açık olacak işletmeler kura yöntemi ile belirlenecektir.)
v)    Biçerdöver, ot biçme makinesi, patoz, ekipmanlı traktör, balya makinası vb. tarımsal mekanizasyon makine ve ekipmanlarının servis, tamir bakım ve onarımını yapan işyerleri ve üretim işyerleri, 
w)    Hayvancılık işletmelerinin yem temini amacıyla yem ticareti yapan işletmeler,
x)    Gıda işletmelerinin soğuk hava depoları,

3.    Aşağıda yazılı olan vatandaşların istisna kapsamında tutulmasına;
a)    Bu kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, 
b)    Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil), 
c)    Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar, 
d)    Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, 
e)    Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, 
f)    Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dâhil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 
g)    Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, 
h)    Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, 
i)    Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
j)    Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
k)    Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
l)    Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, 
m)    Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar
n)    İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacın                   karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
o)    Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
p)    Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil),
q)    Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
r)    İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),
s)    Veteriner hekimler, 
t)    Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,
u)    İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler, 
v)    Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,
w)    Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
x)    Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
y)    Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında çalışacaklar;
i.    İl sınırlarımız içerisinde ikamet edip Tarımsal Üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama-gübreleme vb. gibi faaliyetleri yürüten ve tarımsal girdileri kullanan üreticiler, çalışanları ve işçileri, (çiftçi kayıt sisteminde kayıtlı olduklarını gösteren bilgiler ibraz edilmek koşuluyla), 
ii.    Tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan idareci ve çalışanları (gıda denetim görevlisi,  ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, tekniker, teknisyen, memur ve işçiler (asgari düzeyde)
iii.    Biçerdöver, ot biçme makinesi, patoz, ekipmanlı traktör, balya makinası vb. tarımsal mekanizasyon makine ve ekipmanlarını kullanalar ve servis, tamir, bakım ve onarımını yapanlar,
iv.    Hayvancılık işletmelerinin yem temini amacıyla yem ticareti yapan işletme çalışanları,
v.    Gerekli izinleri almak şartıyla kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal üretim faaliyetleri ile ilgili girdilerin teminini yapan tarımla ilgili firma temsilcileri ve çalışanları, ziraat mühendisleri, teknikerler, teknisyenler, 
vi.    Gıda işletmelerinin soğuk hava depolarında çalışanlar,
vii.    Tarımsal girdileri, gıdaları ve İhtiyaç maddelerini tedarik ederek tarımsal üretimin/gıda arzının devamlılığının sağlanması konusunda faaliyet yürüten Tarım Kredi Kooperatifleri idareci, çalışanlar, (asgari düzeyde)
viii.    Tarım sigortası faaliyetlerini yürüten TARSİM Bölge Müdürlüğü idarecileri, çalışanları ve eksperler, (asgari düzeyde)
ix.    Gerekli izinleri almak şartıyla diğer illere mevsimlik tarım işçisi olarak gidecek olan mevsimlik tarım işçileri ile İlimizde hayvancılık faaliyetlerinde bulunan ve ikamet illerine gitmek isteyen Göçerler,
4.    Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır. 
5.    Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacaktır.
6.    Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
7.    Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ilçe ekmek dağıtım planı yapılarak, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirilmesine,
8.    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.).
9.    Siverek İlçesi Eğriçay (Kırsal) Mahallesinde ikamet eden bir kişide 30.04.2020 tarihinde COVID-19 pozitif çıkması nedeniyle ilgili mahallede  son COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına, 
10.    Haliliye İlçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde ikamet eden bir hastanın 17.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 17.04.2020 tarih ve 24 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 16.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 30.04.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 30.04.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

11.    Karaköprü İlçesi Seyrantepe Mahallesinde ikamet eden bir hastanın 17.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 17.04.2020 tarih ve 24 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 17.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 01.05.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 01.05.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,
12.    Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesinde ikamet eden bir hastanın 17.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanısı alması nedeni ile ikamet ettiği binada 17.04.2020 tarih ve 24 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiş; geçen süre zarfında hastanın 17.04.2020 tarihinde evden ayrılmasından dolayı 14 günlük sürenin 01.05.2020 tarihinde bitmesi ve yeni pozitif vakanın çıkmaması nedeniyle ilgili binada karantina tedbirinin 01.05.2020 tarihi itibariyle sonlandırılmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142