Urfa’da sosyal güvenlik haftası kutlanıyor

Urfa’da sosyal güvenlik haftası kutlanıyor
banner206

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü, 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik haftası nedeniyle STK başkanları, SGK merkez müdürleri, SGK çalışanları ve basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla çeşitli bilgilendirme, etkinlik ve kutlama programlarının yapıldığını belirten SGK İl Müdürü Ünlü, “Sosyal Güvenlik Kurumunun 16 Mayısı içine alan hafta “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu sene 16-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutladığımız Sosyal Güvenlik Haftasının onuncu yılının gururunu yaşamaktayız. Bu vesile ile Şanlıurfa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü olarak kurum içinde ve dışında paydaşlarımızın da katılımı sağlanarak sosyal ve kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz.” Dedi.

Şanlıurfa SGK İl Müdürü Ünlü, “Bu tür haftalar toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında dokuz yıldır gerçekleştirdiğimiz, Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinin amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Haftamızın kurumumuza, İlimize ve Ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Biraz geçmişe dönüp baktığımızda Emekli sandığı, SSK ve Hastaneleri ile BAĞ-KUR kurumlarının ayrık bir yapı içerisinde kuyrukların olduğu, uzun süren bürokratik işlemlerin yer aldığı, fiziki yapıların çağın gereklerine uymayan atıl vaziyetteki mekânlar içerisinde hizmet vermeye çalışılan kurumlar olarak hatırlamaktayız. Sosyal Güvenlik Kurumu bu üç kurumu çatısı altında birleştirerek, kuruluşundan itibaren kendini her anlamda sürekli olarak güncelleyen, çağın gereklerine ayak uyduran, teknolojiyi yakından takip eden bir kurum olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışmaktadır. Gelinen noktada birçok hizmetimiz e-devlet uygulamasına taşınarak vatandaşlarımızın sıra beklemeden daha erişilebilir bir hizmet alması sağlanmıştır. Kurumumuz dünyanın gıpta ile izlediği örnek bir kurum olduğu aşikardır. Daha önce İngiltere'nin Başkenti Londra'da yapılan yarışmada Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölge birincisi olan Alo 170 bu defa Las Vegas'da düzenlenen En İyi Dış Kaynak İş Ortaklığı kategorisinde, AMERICAS bölge birincisi ABD'li şirketi kendi evinde geçerek dünya birincisi olarak %85 ‘ik yüksek müşteri memnuniyeti ile örnek Kamu projesi olarak gösterilmiştir. Bunun sonucunda birçok elit ödüle layık görülmüştür. Vatandaşlarımız kurumla ilgili bütün bilgileri ve sıkıntıları Alo 170 sayesinde öğrenerek çözebilmektedir. Alo 170 i arayan vatandaşlarımızın %70 inin işlemleri anında çözüm bulmaktadır.” Diye belirtti.

SGK İl Müdürü Ünlü, “01.01.2012 tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası kapsamında borçlu olan 25 yaş altı gençlerimizin borçları silinmiştir. Çalışan Emekliler için SGDP kaldırılmış olup, maaşlarına 01.04.2016’dan itibaren ilave yapılmaya başlanmıştır. Son bir yıl içerisinde gerek 6645 sayılı Yasa, gerekse 6704 sayılı Torba Yasalar ile İşverenlerimizin, asgari ücret artışı ile artan prim yükünü azaltmak için yapılan teşvik, 2016 yılında yaşanan yüksek asgari ücret artışını dengelemek amacıyla 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı için asgari ücret prim teşviki geldi. Buna göre 2015 yılında brüt 2550 TL ve altında ücret almış olan çalışanlar için 2016 yılında işverenlerimize, işveren primi ödemelerin de 3,33 lük bir indirim uygulanmaktadır. 110,10 TL’si hazine tarafından karşılanacaktır. İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından bir defa nakdi yardım alan 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla ve son bir sene çalıştırdığı hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması halinde işveren primi bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar ( ASP)  Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. 370,57 TL işveren payı ASP Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. %5 teşvik indirimi 82,35 TL, % 6 teşvik indirimi 98,82 TL ve 10 ve üzeri işçi çalıştıran kotası kalktı her işçi için %5+6 =11 ( 181,17 TL) teşvik indirimi almaktadır. Şanlıurfa İlimizde 11 başlık altında teşvik uygulaması bulunmaktadır. İlimiz tüm teşviklerden yararlanan ender illerden olmasına rağmen İşverenlerimizin kayıt dışı işçi çalıştırmalarına anlam veremiyorum. Bir işçinin sigortalı gösterilmemesi bizim sorumluluğumuzda olmasından dolayı büyük üzüntü duymakla birlikte, İşverenlerimizin sigortalı göstermediği işçilerimizin ilerdeki yaşayacakları mağduriyetten dolayı kul hakkı ve vebal alında kalacaklardır.  İşçileri sigortalı göstermedikleri bir gün için bir yıl boyunca ödeyeceği sigorta primi kadar cezalara maruz ödemek zorunda olacaklardır. Bu nedenle buradan İşverenlerimize sesleniyorum kayıt dışı işçi çalıştıracak kadar zengin misiniz? Bu boyutu ile bakıldığında kayıt altında işçi çalıştırmanın her yönü ile büyük avantajları vardır.” Diye söyledi.

SGK İl Müdürü Ünlü, “Kayıt dışı çalışma oranları ülkemizde düşerken, Şanlıurfa ilimizde kayıt dışı oranı düşmemektedir. Bunun başlıca sebebi mevsimlik tarım işçilerin fazlalığı ve kayıt dışı çalışmalarıdır, devlet tarafından primleri karşılandığından dolayı yeşil kartlı oldukları için bugünü düşünerek hareket etmelerinden dolayı sigortalı olmayı düşünmemektedirler. Gücümüz kuvvetimiz yerinde iken sigortalı olarak, emekliliğe hak kazanmak ve yarınlarımızı garanti altına almak varken, yaşlandığımızda elden ayaktan düştüğümüzde birilerine muhtaç duruma düşmek, onurlu vatandaşlarımız için çok büyük bir cezadır. Ayrıca İlimizde yabancı uyruklu işçi çalıştıran işverenlerimizi ilgilendiren bazı kanuni değişiklikler yapılmıştır. 15.01.2016 tarih ve 29695 sayı resmi gazete ile yayımlanan 2016/8375 sayılı karar ile Türkiye’de geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izni alınarak çalıştırılması ve işyerinde çalışan Türk vatandaşlarının %10 unu geçmemek şartı ile kota uygulaması getirilmiştir. Bu kanuna uygun hareket etmeyen işverenlerimiz için ise 26 Nisan 2016 tarihinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca başvuru sahibi, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi sayılan yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. İşverenlerimize yasal düzenleme olmadığından bugüne kadar tolerans gösterilmiştir.  İşverenlerimizin mağduriyet yaşamaması için gereken hassasiyeti göstermelerini ve yabancı uyruklu çalışanlar özellikle Suriye uyruklu kişiler için mutlaka çalışma izni alarak, kota aşımı yapmadan bu çalışanların sigortalarını süresi içerisinde yapmaları gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatırım. Aksi takdirde,  üzülerek söylüyorum, bu esaslara uymayan işverenlerimiz ve sigortalı gösterilmeyen her bir çalışan için 5510 sayılı kanunun 102. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Denetim elemanlarımız tarafından tespit edilirse, İşyeri Kurumumuzda tescili varsa Giriş bildirgesi verilmemesi için 2 asgari ücret 1647x2= 3294 tl Aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemesinden dolayı 1647x2= 3294 tl her ay için ödenir. İşyeri Kurumumuzda tescili yoksa bilanço esasına göre defter tutan işyeri 3 asgari ücret 1647 x3 = 4.941 TL Deftere tabi ise 1647x2= 3.294 TL Basit usulde defter tutan iş yerleri asgari ücret tutarında her ay için ödenir. Denetim sonucunda ikinci defa yakalanan işverene ise asgari ücretin 5 katı kişi başı ceza yazılır Bu tutar 8.235 TL olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda çalışmalarımızın etkin bir şekilde devam edeceğini, Vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme konusunda “ Bugün sigortalı ol yarını garantiye al” sosyal sorumluluk projesi ile çalışanların sigortalı olmalarının zorunlu ve aynı zamanda gelecekleri için önemli olduğu bilincinin oluşmasını sağlayarak, ülke kalkınması ve gelişmesinde önemli bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı bütün vatandaşlarımızı sigortalı çalışmaya ve yarınlarını garanti altına almak için Sosyal Güvenlik çatısı altına davet ediyorum. Bütün dünya ülkelerinin gıpta ile izlediği ve örnek aldığı bir Kurumun çalışanları olarak gururluyuz ve bu bilinçle tüm personelimizle birlikte vatandaşlarımıza kaliteli, süratli ve sürdürülebilir bir hizmet verebilmek için mesai mefhumu gözetmeden var gücümüzle çalışmaktayız. Bu vesile ile personelimizin, sigortalılarımızın, emeklilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını kutlar, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim.” Şeklinde konuştu.

Bu arada SGK İl Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya Şanlıurfa SGK İl Müdür İsmail Ünlü’nün yanı sıra, ŞUTSO Başkanvekili Abdülkadir Kılıçoğlu, Eczacılar Odası Başkanı Halil Dolap, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Halil Akman, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şefik Bakay, SGK merkez müdürleri, SGK personelleri ile basın mensupları katıldı.

 

Haber: Paşa BENZER

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2016, 12:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142