Malî müşavirlik

 (SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK )

Bu gün siz değerli okuyucularıma biraz kendi mesleğimden bahsetmek istiyorum. Her mesleğin olduğunu gibi bizim mesleğin de bir takım zorlu süreçleri var. Öncelikle Mali Müşavir kimdir ve kapsadığı konular nelerdir biraz bahsetmek istiyorum. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmiştir. Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; a- Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak. b- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak. c- Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir. Mali Müşavir Nasıl Olunur?
Mali müşavir olmak için öncelikle lisans düzeyinde hukuk, maliye, işletme, iktisat, kamu yönetimi, bankacılık ve siyasal bilgiler fakültelerinden mezun olmak gerekir. Bu bölümlerden lisans üstü diploma alındığında SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) staj başlama sınavına girebilirler. Staj başlatma sınavını kazandıktan sonra 3 yıl staj süresini tamamlamak, yazılı olarak yapılacak olan staj bitirme sınavını kazanmak ve ruhsatı almak gerekir. Mesleğimiz görüldüğü üzere zor ve meşakkatli bir süreç gerektiriyor. Bu durum mesleğimizi seçmeyi düşünenleri korkutmasın, çünkü bilindiği üzere bir şeyi elde etmenin yolu ne kadar zor ise, o kadar kıymetli ve ender olur.

YORUM EKLE

banner142