Seçime girecek memurlara duyurulur!...

Seçime girecek memurlara duyurulur!...
banner206
 YSK, bugün, yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu personeline yönelik ilk kararını yayımladı. Buna göre, kamu personelinin en geç 1 Aralık tarihine kadar istifa etmesi gerekmektedir. Aşağıda istifa etmeyi düşünen memurlara yönelik bilgilendirme dosyası yer almaktadır.

YEREL SEÇİMLER İÇİN İSTİFADA SON TARİH

YSK, 2019 yerel seçimlerde aday olmak isteyen memurlar için son istifa tarihini 1 Aralık 2018 olarak belirledi. 

DİLEKÇENİN ŞEKLİ

Görevden ayrılma dilekçesinin özel bir şekli bulunmamaktadır. Her dilekçede bulunması gereken şekil özelliklerinin yanında "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum." şeklinde bir ifade yeterlidir.

SEÇİME KATILMAK İÇİN İSTİFA EDEN, MEMURLUK ÖZLÜK HAKLARINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Seçimlerde istifa eden, istifa ettikten sonra geçen sürede artık memur değildir. Görevden ayrı kalınan süreler, aday listelerine girmeme veya seçilememe durumunda memurluğa dönen kişinin intibak sürelerinde veya emeklilik sürelerinde değerlendirilmeyecektir.

SEÇİM İÇİN İSTİFA EDEN MAAŞINI GERİ ÖDER Mİ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Aylığın ödeme zamanı ve Esasları" başlıklı 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz." hükmü bulunduğundan İstifa den devlet memuru peşin aldığı maşının çalışmadığı bölümünü iade etmek zorundadır. Seçim için istifa eden memurlarda çalışmadıkları döneme ilişkin maaşlarını iade etmek zorundadırlar.

SEÇİM İÇİN İSTİFA EDEN TEDAVİ YARDIMI ALIR MI?

Seçim için istifa eden kişi, artık istifa etmiş bir Devlet memurudur. 5510 sayılı Kanun gereğince, görevlerinden ayrılanlar 100 gün boyunca sağlık yardımı alabilmektedir.

AYLIKSIZ İZİNDE OLAN MEMUR DA İSTİFA ETMELİ Mİ?

Doğum izni olsun diğer durumlar olsun, aylıksız izinde olan Devlet memurunun, memurluk statüsüyle ilgisi devam etmektedir. Bu nedenle aylıksız izinli olan memurların da istifa etmesi gerekmektedir.

ADAY GÖSTERİLMEYEN YA DA SEÇİMİ KAYBEDENLERİN GÖREVE DÖNMESİ

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesinde;"Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Geriye dönüşte idarenin bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Seçilemeyen ve aday olamayan kamu personelinin ya eski görevine ya da kazanılmış hak aylık derecesine uygun başka bir göreve atanması gerekmektedir.

Kanunda, her ne kadar, YSK'nın seçim sonuçlarını açıklamasını takip eden 1 ay içinde başvurulması gerektiği yazasa da, uygulamada, yargı içtihatları doğrultusunda, aday listelerinin belli olması sonrasında da geriye dönüş mümkündür.

Diğer taraftan, seçim için istifa etmek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92 nci maddesinde yer alan "iki defadan fazla istifa etmiş olmamak" kuralı kapsamında bir istifa olarak değerlendirilmemektedir.

GÖREVE DÖNEMEYECEK OLANLAR

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ek 7 nci maddesine göre; 
-Yüksek mahkeme üyelerinin, 
-Hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların, 
-Subay ve astsubayların, 
görevlerine geri dönüş hakkı bulunmamaktadır.

Ancak bu kişiler görevlerine dönememekle birlikte başka bir unvandaki göreve atanabilmektedir. Örneğin seçilemeyen bir hakim, 657'e tabi olarak örneğin Daire başkanı olara göreve başlayabilmektedir.

GÖREVE DÖNÜŞ DİLEKÇESİ

Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilekçede; "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum." şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.

GÖREVE DÖNÜŞTE BELGE İBRAZI

Seçimlerde aday olmak için istifa edenlerin mutlak surette adaylık için başvuru yapması gerekmektedir. Bu bağlamda, geri dönüşlerde de kamu kurumlarınca belge istenmesi mümkündür. Örnein başvuru belgesinin örneği istenebilir. Belge ibraz edemeyenler, seçim için istifa etmediklerinden, dönemeyeceklerdir.

ŞAHSA BAĞLI KADROLARDA BULUNANLARDAN İSTİFA EDENLERİN ATAMASI

Şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların bu kadrolarından seçim nedeniyle istifa etmiş olmaları halinde, istifa sonucu boşalan kadrolar iptal edilecektir. Bu durumdakilerin kazanılmış hak aylık derecelerine uygun başka bir kadroya atanmaları gerekmektedir.

SEÇİMDE İSTİFA ETMESİ GEREKEN SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL

Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuatı çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli ve geçici personelin de milletvekili genel seçimi için istifa etmeleri zorunlu olup, seçilememeleri veya aday gösterilmemeleri durumunda tekrar eski görevlerinde sözleşme ile istihdam edilmeleri gerekmektedir.
memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 01:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner278

banner142