Title of a News Article

TEKNOLOJİ, BİLİM VE BİREYSELLEŞMEK

‘‘Artan teknolojik aletlerin bağımlılığı, bilimin ilerlemesi için yapılan toplumsal deformasyonlar
her biri bir diğerinin sebep ve sonucudur. Durum veyahut bahse konu olan gelişim ve değişim değildir.
Tabi ki insanoğlu gelişip üretecek, gerek bilimle gerekse teknolojik ürünlerle lakin bunları elde ederken
temel dinamikleri yok etmeye başlamak, yarardan ziyada zarar niteliği taşımaktadır.’’ 

Tekamüller bireyin fertlere ve umuma katkı sağlamasıyla devamlılık gösterir, bu katkı bireyin
kendi çıkar ve menfaatinden ziyade topluma kazandırdıkları ile ilintilidir. Geçmiş çağlara baktığımızda
insanoğlu kendi dünyasını inşa ederken geriden gelen ferdinde dünyasına katkıda bulundukları elimizdeki
envanterler ile sabittir.

İnsanlık tarihinin gelişimi ve yeşermesi böyle zuhur etmişken yaşamakta olduğumuz teknoloji çağı da ise ne yazık ki bireyin topluma ve umuma değil de sadece kendine hizmeti ve yararı doğrultusunda ilerlemekte olduğunu görmek mümkün, hal böyle olunca insanoğlunun hem madde hem de mana boyutundaki tahribi de kaçınılmaz olmaktadır.

Varlık sebebi kendi için yaşamak, sadece kendi çıtası ile ömür sürmek olmayan insanoğlu galiba bu teknoloji bağımlılığı nedeninden ötürü
bireyselleşme yolundaki atılımlarla kendi fıtri yapısına savaş açmaktadır.

Üretirken ve tüketirken yalnız kendini düşünmeye başlayan birey her cihetle kendini tahrip etmenin yanında hassas dengeler barındıran
toplum yapısına da büyük oranda yaralar açmaktadır.

Sorunu tek bir yere bağlamak yanlış olacağı gibi sorunu tek bir aşamaya indirmekte bir o kadar yanlış olacaktır. Artan teknolojik aletlerin bağımlılığı, bilimin ilerlemesi için yapılan toplumsal deformasyonlar her biri bir diğerinin sebep ve sonucudur. Durum veyahut bahse konu olan gelişim ve değişim değildir. Tabi ki insanoğlu gelişip üretecek gerek bilimle gerekse teknolojik ürünlerle lakin bunları elde ederken temel dinamikleri yok etmeye başlamak yarardan ziyada zarar niteliği taşımaktadır.

Teknolojinin toplumda bireyselleşmenin perdesini araladığı aşikarıdır. ilk büyük tahrip basamağı ise içtimai hayatın ana yapısı olan çekirdek aile içindeki bireyin aile fertlerinden kimseye ihtiyaç duymadığını ve kendisine de ihtiyaç duyulmadığını düşünmesi ile filizlenir, bireyin kendi ana zihin yapısındaki ilk bireyselleşme algısının inşasına tamda bu aşamada temel atmaya başlamaktadır.

Çünkü telefonun, yapay zeka ile üretilen ürün ve edevatları kişide yeterlilik duygusu oluşturmaktadır. Buda Adeta piramidin en üstündeki taş misali taşın küçüklüğü değil de barındırdığı ve taşıdığı önemi göz önünde tutacak olursak, ilk tahrip ettiği konum piramidin ana taşıysa işte yıkım on an kaçılmazdır. Çekirdek ailedeki duygusal ve maneviyat yapısı teknolojik envanterlerin hazına kurban gitmektedir. İşte tamda bu cihetle medeniyetin atomu olarak ta aile yapısını kabul görürsek ki öyledir. Nasıl ki atomun yapısına muhalif hareket etmek büyük maddi ve manevi kayıplar doğuracaksa işte ailede başlayan bireyselleşme maddi ve manevi olay ve olgulara da yansımakla kalmayacak insanoğlunun tamamının yaşantısına sirayet edip, çöküşüne sebebiyet verecektir.

Yıkımın aniden olması kurtuluşken ufak adımlarla olması da bir o kadar şiddetli ve tehlikeli olacaktır. Bireyin ve umumun yapısına muhalif olan bireysel yaşam şekli manada çok şey götüreceğini söyledik peki bunlarda biraz çağın dayatmasıyla da ilintili olduğu kanaatindeyim sizce de öyle değil midir? Bence öyledir ki üretilen ürünlerden tutunda konuştuğumuz lisan bile kişiye ait olma yolundaki devamlılığı gün gittikçe eriyor, ulus millet anlayışı bile rafa kalkıyor içinde yaşmakta olduğumuz dünyanın bile içindeki coğrafi yapısı bile bireyselleşmeye robotlaşmaya başlıyor hal böyle olunca da toplum olarak sahiplenilmeyen medeniyet, toprak parçası ve toprağın üzerindeki yaşanmışlıklar her gecen gün kaybolup gidiyor. İnsanoğlu kültüründen, medeni kimliğinden vazgeçmek için mücadele veriyor. Sırf robot çağına adapte olmak uğruna. Aslı itibari ile vermiş olduğu mücadele kendisini hayatta tutacağını düşündürürken aksine filizlenmekte olan fidanın üzerine bastığını göremeyecek kadar robotlaşıyoruz..

YORUM EKLE

banner195

banner142