Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Şanlıurfa Valiliği himayelerinde ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Aile Çalıştayı’ Vali Hasan Şıldak’ın katılımıyla GAP TAEM’da yapıldı.

Milyonlarca emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin maaş farkı ne zaman ödenecek?

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Geçmişten Geleceğe Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Aile Çalıştayı’nın sonucu rapor haline dönüştürülüp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecek. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Vali Şıldak, “Aslında bu çalışma bütün illerde yapılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordine ettiği aile merkezli güzel bir çalışmadır. Burada fikir esintisi, istişare ve farklı fikirlerin buluşacağı ve sonucunda da bunların raporlanacağı bir çalışma hedefleniyor.” dedi. 

Sözlerini sürdüren Vali Şıldak, “6 temel başlık altında ifade edildiği gibi eşitlik ve adalet aile kavramı açısından ne ifade ediyor. Sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme ve son olarak sosyal hizmetler bağlamında aile kavramı üzerinde durulacak. Bu seçilen başlıklar çağdaş dünyanın en çok üzerinde konuştuğu ve tartıştığı günümüzün gerçekleri olan kavramlar. Bir taraftan bilim ve teknolojiyle hızla ilerleyen dünyada dijitalleşme çağında bunları konuşurken gelişimi, refahı, sosyal adaleti ve bu bağlamda sosyal devlet ilkesinin hayat bulduğu sosyal hizmetler alanındaki gelişmeleri göz ardı etmeden eşitlik ve adalet ekseninde neler yapılabilir. Aile kavramı ne ifade ediyor ve Şanlıurfa özelinde aile mefhumu nasıl şekilleniyor, bu başlıklar altında bunlar tartışılacak.” diye belirtti. 

VALİ ŞILDAK: AİLE OLMAZSA OLMAZ BİR DEĞERDİR

Anadolu’da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunun altını çizen Vali Şıldak,“Toplumların gelişiminde, değişiminde, dönüşümünde en belirleyici unsurlardan biri aile kavramıdır. Bizim de geleneğimiz, göreneğimiz, inancımız ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimimize bakıldığında Türk toplumunda,Anadolu’da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunu ve bunun asla yerinin doldurulamayacağını hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Eğer aile zayıflarsa, ailedeki bağlar toplumda değerini yitirirse bu durumda en başta yeni neslin sağlıklı olarak devamı, çocukların topluma kazandırılması, eğitimi, yetiştirilmeleri bütün bu süreçlerde ciddi aksamalar olduğu gibi aile içi şiddetten tutun, değer kayıplarına, ahlaki bozukluklara her tür maneviyat eksiklerine kadar uzayan geniş bir yelpazede kayıplarımız oluyor.” diye söyledi.

Vali Şıldak, “Sağlam bir toplumun, güçlü bir ülkenin ve her şeyden önce sağlıklı bir toplumun ayakta kalabilmesi için ailenin güçlü olması lazım. Bağlarımızdan kopmadan ama günceli de yakalayarak, kesinlikle gelişerek bu kurumu ayakta tutmamız, güçlendirmemiz gerekiyor. Bir taraftan temel değerlerimizi, bizi köklerimizle buluşturan değerleri yaşatırken bir taraftan da modern dünyanın gerekleri olan eğitim ihtiyacının en doğru şekilde ailede buluşması gerekiyor. Çocukların sahiplenilmesi, her türlü kötü alışkanlıklardan korunması, dijitalleşmeyi teknolojiyi kullanan ve bilen ama bunu yerli yerinde doğru amaçlar için kullanan bir yeni neslin, gençliğin kazandırılması için aile çok önem taşıyor. 

Ben bu çalışmanın sonucunda özellikle şunu arzu ederim. Şanlıurfa’da gerçekten bu başlık altında neler olup bitiyor, nasıl bakılıyor konuya, gerçek durum nedir. Bunun ortaya konulmasını ve bu konuda katkı vermenizi istiyorum. Özellikle ben Aile Bakanımızın da bu konuya ihtimam gösterdiğini, buradan çıkacak sonuçların bölge bölge ve il ilmasaya yatırılacağını biliyorum. Yine de sizlerin toplumdaki gerçekleri yansıtacak düzeyde katkı sunmanız değerli olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ise, “Güçlü bir aile yapısına sahip olan yüce milletimiz bu yönüyle de diğer milletlere örnek olmuş aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürerek köklerindeki kültürel kimliğini ve zenginliğini daima muhafaza etmiştir. Bakanlığımız ve Bakanımızın Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın önderliğinde müdürlük olarak organizasyonunu üstlendiğimiz ve ailenin korunması, güçlendirilmesi, sosyal refahın arttırılması gibi hedeflerle yola çıktığımız geçmişten geleceğe Türkiye 100 yılı Şanlıurfa aile çalıştayında, aileyi etkileyen birçok değişkeni çok yönlü bir biçimde irdelemeye çalışacağız.” şeklinde konuştu.

Bu arada 6 önemli başlıktan oluşan çalıştayın 81 ilden toplanan raporlar doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye aile raporuna dönüştürüleceği öğrenildi.