Enerji devi Astor’un heyecanla beklenen temettü kararı açıklandı!

Astor 2023 yılının ardından 2024 yılında da hissedarlarına temettü dağıtacağını açıklayarak bu alanda istikrarlı şirketlerden biri olma yolunda önemli bir adım daha attı.

Son günlerde hisse senetlerinde yukarı yönlü sert hareketlerin görüldüğü Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurula Sunulacak olan Kâr Payı Dağıtım Tablosu hakkında açıklama yapıldı.

Ara zam geliyor! işte masadaki rakam... Ara zam geliyor! işte masadaki rakam...

ASTOR temettü 2024 ne zaman? Astor ne kadar temettü verecek?

Açıklamada 2023 yılı kârından, 31 Temmuz tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 1,3204826 TL, net 1,1884343 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1.20 olarak gerçekleşti.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kâr Payı Tebliği’nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimiz tarafından TTK ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’na uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 4.598.326.879 TL “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup; Kar Dağıtım Politikamız, şirketimizin mevcut karlılık ve nakit durumu, yatırım ve finansman politikaları, pay sahiplerimizin olası beklentileri ile öngörülen uzun vadeli büyüme stratejilerimiz dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 06.05.2024 tarih ve 2024/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi Genel Kurul’da pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulacaktır.