Beştepe'de gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır" denildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, temel makroekonomik hedefin enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek olduğuna işaret edildi.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.

Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır.

Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir;

• Bugünkü toplantıda ilk olarak güncel makroekonomik gelişmeler ile bütçe görünümü değerlendirilmiştir.

• Ekonomide öngörülebilirliği artıracak, beklentilere yön verecek Orta Vadeli Programa (OVP) ilişkin hazırlıklar gözden geçirilmiştir. OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır.

• İlgili tüm kesimlerle istişare içinde hazırlanacak OVP’nin, öngörülebilirliği arttırarak yatırım ortamına önemli katkılar sunması beklenmektedir.

• Mali disiplini esas alan maliye politikamızı kamuda tasarruf anlayışı ile güçlendirerek elde edilecek mali alan, vatandaşlarımızın refahını artırmak için kullanılacaktır.

• Deprem harcamaları hariç tutulduğunda bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında tutacak bir yaklaşım devam ettirilecektir.

• Toplam maliyeti 104 milyar dolara ulaşan deprem konusunda ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi ve deprem bölgesinde ekonomik ve sosyal hayatın rehabilitasyonuna bütçe imkanları içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüm kurumların öncelik tanıması sağlanacaktır.

• Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir. Bu kapsamda toplantıda fiyat istikrarıyla birlikte finansal istikrarın devamı için Merkez Bankası’nın uhdesinde olmayan alanlarda atılacak adımlar ele alınmıştır.

• Para politikasının genel çerçevesi ile son dönemde atılan miktarsal sıkılaştırma adımları konusunda bilgilendirme yapılmış, Kur Korumalı Mevduat konusunda gelişmeler değerlendirilmiştir.

• Toplantıda mesleki eğitim merkezlerine sağlanan devlet katkısının etkinliği özel olarak değerlendirilmiş, tasarrufu ve etkinliği artırıcı kararlar alınmıştır.

• Otomotiv ve gıda perakende sektöründe son dönemlerde arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamalar ile bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

ÜPAK Genel Müdürü Başkan Kaya'yı ziyaret etti ÜPAK Genel Müdürü Başkan Kaya'yı ziyaret etti

• Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü ilerlememizi sağlayacak gündem önerileri sunulmuş ve bu süreçte ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde çalışma kararlılığı vurgulanmıştır.

• Güven ve istikrar ortamında enflasyon ile mücadele öncelikli olmaya devam edecek, nitelikli yatırımlarla yüksek katma değerli üretimi, ihracatı ve potansiyel büyümeyi daha da güçlendirecek, istihdam artışını destekleyecek, tasarrufları artırarak cari işlemler açığında kalıcı iyileşmeyi sağlayacak etkin ve kararlı adımlar eşgüdüm içerisinde hayata geçirilecektir."

BAKAN IŞIKHAN: GELECEK PLANLARIMIZI ELE ALDIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “İstikrar ve güven ekseninde yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık” dedi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. 3 saat süren toplantıda, ekonomide son dönemde yaşanan gelişmeler ile enflasyonla mücadelede atılacak adımlar ele alındı. Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda istikrar ve güven ekseninde yatırım, üretim ve istihdam politikalarımızı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeye yönelik gelecek planlarımızı ele aldık” ifadelerine yer verdi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da kurul üyesi olmamasına rağmen davet üzerine toplantıda yer aldı. F5haber.com