Toplu Konut İdaresi tarafından Şanlıurfa Merkez eski Sanayi 1. Etap Projesi'nde yapımı tamamlanan toplam 144 adet işyeri, 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulacak. 

TOKİ tarafından yapılan satış duyurunda, şu ifadelere yer verildi; 

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU (ŞANLIURFA ESKİ SANAYİ 1.ETAP İŞYERLERİ) İdaremiz mülkiyetinde bulunan Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi 1.Etap Projesi’nde toplam 144 adet işyeri 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur. Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankanın tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Banka tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir. - Fotoğraflı nüfus cüzdanı, - Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları, - Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak; muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL, muhammen bedeli 100.000 - ve üstünde olanlar için 10.000.-(Onbin) TL, katılım teminatı ödemek zorundadırlar. - Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname, - Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri. (Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)

ÖDEME KOŞULLARI:

 Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.

 Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

 Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenmiş olup, vadeli işyeri satışları Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.

 Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecektir.

 Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.

 Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18’i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekmektedir.

 Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.

SATIŞ TAKVİMİ:

*BAŞVURU ALINMASI (BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILMASI) 10 Ağustos 2020– 25 Ağustos 2020 AÇIK ARTIRMA 25 Ağustos 2020

ALICI OLAMAYANLARIN TEMİNATLARININ İADE İŞLEMLERİ 01 Eylül 2020 SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI İhale onayından sonra ayrıca bildirilecektir.

* 25 Ağustos 2020 tarihlerinde de (açık artırma gününde) Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye başvuru yapmak imkan dahilindedir.

AÇIK ARTIRMA YERİ VE SAATİ: Yer: GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ŞANLIURFA ve İnternet bağlantıları ile 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 13:00’de

Ayrıntılı Bilgi ve Fiyatlar için… Tel: 0212 608 15 00