Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Baydoğan Türkan, Akciğer Kanseri ve Tüberküloz gibi bir çok hastalığın teşhisinde kullanılan Bronkoskopi ve EBUS işlemi hakkında bilgi verdi. 

Bronkoskopi yönteminin genel anestezi altında ya da sedasyonla hava yollarının endoskopik olarak görüntülendiği bir işlem olduğunu belirten Uzm. Dr. Görkem Baydoğan Türkan, “ İşlem sırasında bazı inatçı öksürükler, ağızdan kan gelme olarak tariflediğimiz, Tüberküloz ve sarkoidoz gibi hastalıkların tanısında ya da bazı enfeksiyonların ayrıca tanısında kullanmış olduğumuz bir yöntemdir. Bu işlem sonrasında akciğerin istediğimiz bölgelerinden örnekler alarak incelenmek üzere laboratuvara göndermekteyiz. EBUS dediğimiz işlem ise bronkoskopun biraz daha özel hali diyebiliriz.”

 EBUS NEDİR? EBUS, akciğer kanserinin yanı sıra tüberküloz, sarkoidoz, diğer enfeksiyon hastalıkları, lenfomalar gibi birçok hastalığın da teşhisinde kullanılan bir çeşit bronkoskopi yöntemidir. Tümör ya da diğer hastalıklar her zaman hava yollarının içinde yani bronşlarda yer almazlar.  Akciğer kökenli hastalıkların ilk habercisi çoğu kez akciğerdeki lenf bezleridir. EBUS, lenf bezlerini tarayarak, şüpheli lenf bezlerinden biyopsi alınıp kanser tanısının konmasında, yine kanserin evrelemesinde, yardımcı olur. EBUS yöntemi; kişiyi ileri cerrahi girişimden kurtarabilen oldukça gelişmiş bir tanı yöntemidir.  Bronkoskop ile bronş içerisinde girerek inceleme yapılmasını sağlayan, 

Göz doktoru Yalınkılıç Özel Meydan Hastanesinde... Göz doktoru Yalınkılıç Özel Meydan Hastanesinde...

EBUS yöntemi hakkında bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Görkem Baydoğan Türkan, şu ifadelere yer verdi; “Hava yoluna komşu olan tümörler, lenf bezeleri, tüberküloz ve sarkoidoz gibi hastalıkların ayrıca tanısında kullanmaktayız. EBUS işlemi de aynı şekilde genel anestezi ya da sedasyon altında gerçekleştirdiğimiz bir işlemdir. hasta işlemden sonra aynı gün içerisinde taburcu olabilir ve günlük sosyal yaşantısına devam edebilmektedir. Uygun hastalarımızda biz de hastanemizde Bronkoskopi ve EBUS işlemini gerçekleştirmekteyiz” şeklinde konuştu. Bu yöntemin kullanılması ile birçok hasta gereksiz ameliyatlardan korunmakta ve hastanede yatırılmadan 15 – 20 dakikalık ağrısız bir işlemle akciğer hastalıklarının tanısı ve evrelenmesi sağlanabilmektedir. İşlem süresince tansiyon, nabız, elektrokardiyografi, oksijen satürasyonu gibi tüm hayati fonksiyonlar bir monitör üzerinden takip edilmektedir. İşlem sırasında nadiren ajitasyon, öksürük ve iğne yerinde kanama gibi hafif yan etkiler görülebilmektedir.