Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacak, Şanlıurfa’ya da 116 kontenjan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı kılavuzları Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili alım duyurularına göre, GSB’ye büro personeli, destek personeli, psikolog, koruma ve güvenlik görevlisi ünvanlarında 11.455 personel alımı yapılacak. Başvurular 28 Ağustos’ta başlayacak.

28 Ağustos – 01 Eylül 2023 tarihleri arasında büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için başvurular yapılacak. 28 Ağustos – 6 Eylül 2023 tarihleri arasında ise koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (bakım-onarım) için personel alımı başvuruları gerçekleştirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacak Kadro dağılımı ile ilgili bilgiler geldi.

3.295 Büro personeli

4.138 Destek personeli

3.622 Koruma ve güvenlik görevlisi

400 Psikolog

Gözü gibi baktığı fıstık ağaçları yerinden söküldü Gözü gibi baktığı fıstık ağaçları yerinden söküldü

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı yapacağı açıklandıktan sonra gözler başvurulara çevrildi. GSB personel alımı başvuruları isee-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden online olarak yapılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı genel şarları şunlardı;

A- Genel Şartlar

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı

hariç)

5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç

olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1

yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.