Ramazan GÜRDAL 1997 yılında Şanlırfa'nın merkez ilçesinde dünyaya gelen memur bir babanın  iki erkek çocuğunun en büyüğüdür. 

İlköğretim ve liseyi Şanlıurfa'da tamamlayan Ramazan GÜRDAL,  Lisans eğitimini Tarih alanında Süleyman Demirel Üniversitesinde tamamlamış aynı üniversitede ise Abbâsi-Bizans üzerine Tezli Yüksek Lisans yapmıştır. Öğrencilik yıllarında Balkan ve Kuzey Avrupa'ya seyhatlerde bulunmuş buralarda kültürel geziler tertip etmiştir. 


Tarih alanında doktora aşamasında olan Ramazan GÜRDAL çeşitli dergi ve gazetelerde yazarlık yapmaktadır. Yaklaşık 8 yıla aşkın süredir, Basın camiasında ve STK'ların çeşitli kollarında görev alan GÜRDAL, kamu yararına çalışan bir STK'da 4 yıldır eğitim müdürlük görevini sürdürmektedir. 


Ramazan GÜRDAL'ın deyimiyle "Arazlara sığınmak cevheri yok saymaktır" kişinin asli gayesi insan'a ve insanlığa yarar sağlamaktır.