Bediüzzaman'ın müjdelediği eserler yazılıyor

 Bediüzzaman'ın müjdelediği eserler yazılıyor
banner206

Asrın müceddidi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin seneler öncesinden müjdelediği eserlerin şerhi şimdi Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî) tarafından tek tek yazılıyor.  Hazır duruma gelen eserler, Bediüzzaman’ın kabrinin bulunduğu Urfa’da başta Dergâh olmak üzere kentin bazı noktalarındaki billboardlarda tanıtılmaya başlandı.

Risale-i Nur eserlerini yazan asrın müceddidi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin yıllar önce bir Risale-i Nur şakirdi tarafından ayrıntılı anlatılacağını işaret ettiği eserleri, Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî) tarafından yazılıyor.

Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri tarafından ileride yazılacağı müjdesi verilen "Rahman Suresi'nin Tefsiri", "Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Ali Makamı", Haşir Risalesi'nin Şerhi" gibi muazzam eserler Üstad Hazretleri'nin kendi ifadesi ile birinci talebesi ve hakikatli varisi olan Albay Hacı Hulusi Bey'in birçok teveccühüne ve işaretine mazhar olmuş talebesi Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî) tarafından ümmetin istifadesine sunuluyor.

 

SAİD NURSİ HAZRETLERİNİN ESERLERİNDE İŞARET ETTİĞİ YERLER

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, asırlar önce İmam Ali (r.a) ve Seyyid Abdülkadir Geylani (k.s) gibi zatların işaret ettiği Risale-i Nur'un, eksik kalan muhtelif yerlerinin ileride gelecek olan bir talebesi tarafından telif edilip tamamlanacağını ifade etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri Barla Lahikası'nda "Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış. Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor. Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.(Barla Lahikası s.371-372)" buyurmuşlardır. Dokuzuncu Şua'da ;" Kur'anda haşre işaret eden iki âyet tefsir ve beyan edilecek. Daha yazamamış.(Şua'lar s.181) diyerek, haşre dair olan bu Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Ali Makamı'nın kendisine yazdırılmadığını ifade etmiştir,

Kastamonu Lahikası'nda; " İnşâallah bir zaman, Risale-i Nur'un şakirdlerinden birisi veya birkaç tanesi, o dokuz makamı ve berahini te'lif edecek ve Mukaddeme-i Haşriye'nin başındaki âyât-ı a'zamın dokuz fıkrasının hazinelerini, Risale-i Nur'da münteşir haşr-i cismanî berahiniyle ve kalblerine gelen sünuhat ve ilhamat ile açıp; Dokuzuncu Şua'ı, Onuncu Söz'den daha parlak, daha kuvvetli bir tarzda tekmil edecek. (Kastamonu Lahikası s.211-212)" buyurmuşlardır.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Yirmi Altıncı Lem'a (İhtiyarlar Lem'ası'nın) başında "Yirmialtı rica ve ziya-yı teselliyi câmi'dir.(Lem'alar s.222)" demiş fakat Yirmi Altı rica'dan On altı tanesini yazabilmiştir. On Beşinci Rica'nın başındaki Haşiye'de; "Nur'un te'lif zamanı üç sene evvel bitmiş olmasından, bu Onbeşinci Rica, ileride bir Nurcu tarafından İhtiyarlar Lem'asının tekmiline -te'lifine- me'haz olmak üzere yazıldı. (Lem'alar s.258) " buyurarak kalan On Rica'nın ileride bir Nurcu tarafından telif edileceğini müjdelemiştir. Ve Üstad Hazretlerinin Müjdelediği o On Rica, hapishanede iken Molla Muhammed el- Kersî tarafından telif edilmiş olup, ileride maddi durum, zaman ve zemin müsait olursa Tahşiye ve Rahle yayınları tarafından ümmetin istifadesi için neşredilecektir.

 

Bir çoğu Hacı Hulusi Bey'in mektuplarına Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin verdiği cevaplardan oluşan Mektubat adlı eserde dikkat çekici yerlerden bir tanesi Yirmi Beşinci Mektuptur. Zira Yirmi Beşinci Mektup'ta "Sure-i Yâsin'in yirmibeş âyetine dair "Yirmibeş Nükte" olmak üzere rahmet-i İlâhiyeden istenilmiş; fakat daha zamanı gelmediğinden yazılmamıştır."(Mektubat s.308) ifadesi yer alıp, telif edilmemiştir.

Yasin Suresi'ne dair olan bu eser de Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî) tarafından birçok eser gibi hapishanede telif edilmiş olup yakında ümmetin istifadesi için neşredilecektir.

 

BÜYÜK İFTİRALARA MARUZ KALAN KUR’AN HADİMİNDEN MUAZZAM ESERLER

Ayrıca Şua'lar adlı eserinde ise; " Belki inşâallah Risale-i Nur'un bir şakirdi, Sure-i Rahman'ı tefsir edip bu mes'eleyi de halleder. (Şua'lar s.338) " diyerek ileride bir talebesinin Risale-i Nur'da belirtilen yerleri yazacağını müjdelemiştir. Her türlü iftira ve karalama kampanyalarına mahzur kalan, hakkında asılsız iftiralarla dava açılıp mahkum edilmeye çalışılan Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî), Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin müjdelediği eserleri ümmetin istifadesine sunmak için her türlü engellemelere rağmen tek tek neşretmeye devam ediyor.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin müjdelediği, Molla Muhammed Doğan (Molla Muhammed el- Kersî) tarafından yazılan ve Tahşiye ve Rahle yayınları tarafından basılan o eserlerden bazıları; 1- Rahman Suresi'nin Tefsiri, 2- Dokuzuncu Şua'ın Dokuz Ali Makamı, 3- Yirmi Dokuzuncu Söz ve Şerhi, 4- Onuncu Söz Haşir Risalesi ve Şerhi, 5- Yirmi Altıncı Söz Kader Risalesi'nin Şerhi, 6- Telvîhât-ı Tis'a Risalesi ve Şerhi, 7- Yirmi Dördüncü Mektub ve Şerhi, 8- Hüve Nüktesi ve Şerhi, 9- Zerre Risalesi ve Şerhi, 10- Tesettür Risalesi ve Şerhi, 11- Ene Risalesi ve Şerhi, 12- Mir'âtü'l-Cihâd (1-2-3), 13- İ'câzü'l-Kur'an – 1, 14- Rumûzü'l Kur'an (1-2-3-4-5), 15- Reddü'l-Evhâm (1-2-3-4-5), 16- Tabiat Risalesi ve Şerhi, 17- On Birinci Söz ve Şerhi, 18- Münâzarat ve Şerhi, 19- Nüzûl-i îsâ (a.s), 20- Makalât-ı Hulûsiyye-1, 21- Zekâtla Alâkalı Suâller ve Cevapları, 22- Mesârifu`z-Zekât (Zekâtın verileceği yerler), 23- Mesâilu`z-Zekât (Zekâtla alâkalı bazı fıkhî meseleler), 24- Mükâtebât-ı Nursiyye ve Hulûsiyye, 25- El-Cihâd, 26- Mektûbât-ı Hulûsıyye (1 - 2), 27- Haşir Risalesi, Mukaddime, İkinci İşaret, 28- Îzâhât-ı Hulûsiyye

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2014, 17:05
YORUM EKLE
YORUMLAR
ebu meryem er-ruhavi
ebu meryem er-ruhavi - 7 yıl Önce

Risalei nuru Kur`an ve Sünnet mizaninda izah eden ve Bediuzzamanin mujdesine mazhar olan Molla Muhammed hocadan Allah razi olsun. Risale i nur camiasindaki kardeslere; yapilan şerh ve izahlari incelemelerini ve okumalarini şiddetle tavsiye ediyorum

dava adamı
dava adamı - 7 yıl Önce

üstadın müjdelediği eserlerin mollamuhammed ali doğanhoca tarafından yazılıp tüm müslümanların istifadesine sunulması çok güzel. allah muvaffak etsin

mirza
mirza - 7 yıl Önce

Elhamdülillah .risaleinuru hakkıylan anlamamizza vesile olan bu eserlere ve bu eserlerin çıkmasina vesile olan molla muhammedden allah bin kere razı olsun.

Necmettin inci
Necmettin inci - 7 yıl Önce

cenab-ı allah yardımcımız olsun

Mmdag
Mmdag - 7 yıl Önce

Allah hoca Abi'mizin ömrünü uzun hayırlı etsin Bizide Kuran'ın risalei Nur'un ve hoca Abi'mizin yolundan ayırmasın her zaman dualarimizdasiniz tüm kardeşlerim sizde dualarınızda eksik etmeyiniz bizi

barlalı
barlalı - 7 yıl Önce

bu adam iftira atmanın şeran cezası olmadığını söylüyor en yakınlarından bunu farkedip ayrılanlara ajan iftirası atmektedır.onun için said nursiye muhalefet eden ve resulullaha muhalefet eden yalanı iftirayı meşru gören bir adam bin cilt kitapta yazsa.. havada uçsa su üstünde yürüse hiç bir insan bu adamı ve anlattkılarına itibar etmez. bu adam menfaatı gereği ayetleri çarpıtarak yorumlamatadır ve nur dairesi içinden çıktığı için yaptığı tanrılık davasını pek çok kişi fark edemektedir.. kendisine mutlak biat istemekte ve yanına gelme şartı olarak köleleşmeyi istemektedir.. onun için peşine takılmayın maddi ve manevi zarırınız .iftia atmakta ve tezgahta bunun ve cemaatının pensilvanyalıdan bir farkı kalmaıştır. olur allaha emanet olunuz

hoca abiyi ve risali nuru seven talebe
hoca abiyi ve risali nuru seven talebe - 7 yıl Önce

Allah Molla Muhammed hocamızdan ebediyen razı olsun bu eserleri okumayan hakikati anlayamaz

SIRADAKİ HABER

banner195

banner142