Urfa'da korona ile ilgili yeni kararlar alındı

Urfa'da korona ile ilgili yeni kararlar alındı
banner206

Şanlıurfa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararları açıkladı. Buna göre; Artık belediye meclisi toplantıları yapılacak. Ayrıca son 24 saatte  9 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasından dolayı 8 bina ve 1 mezra 14 günlük karantinaya alındı.

İşte İl  Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar...

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.

Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde; daha önce alınmış olan kısıtlamaların, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, kaldırılması ile ilgili konuları görüşmek üzere 04.06.2020 tarihinde olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;

I. İç Sular Yolcu Taşımacılığı (Gezi teknesi, feribot, balıkçı teknesi vb.) Araçları 
1. "COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler uygun olarak gerekli tedbirlerin alınarak turizm amaçlı kısa mesafeli gezi teknelerinin oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yapılmalı ve yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı oturmamalı, çapraz oturma düzeni alarak yolcu taşınmasına,
2. Büyükşehir Belediyesince; Tekne, feribot vb işletmecilerden 1. maddede yazılı olan kurallara uyulacağına dair taahhütname alınarak, denetimlerinin yapılmasına,


II. 23.03.2020 tarih 6 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında; Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs Haziran Ayı toplantılarının ertelenmesi kararı verilmiştir. Aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran Ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine;
Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.
3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.
4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.
6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.
7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması sağlanmalıdır.
8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.


III. İçişleri Bakanlığının  11.05.2020 tarih 7809 sayılı Genelgesi ve 11.05.2020 tarih 50 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2/A-f maddesinde “AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacaktır”. 2/A-n. maddesinde “AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır.” ifadeleri yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş­Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler başlığında yukarıda belirtilen hususlar aşağıdaki şekilde revize edilmiştir;
1. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılır. Mescitler COVID­19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto Yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmalarına,
2. Valelerin eldiven kullanmamalarına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemelerine ve araçlara maskesiz binmemelerine, 


IV. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 5856 sayılı Genelgesi ve 31.05.2020 tarih 70 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde lokanta ve restoranların saat 22:00'a kadar hizmet vermeye başlamasına izin verilmiştir.
Bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bulunmaktadır. 

Bu kapsamda; 
1. Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel-al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00'a kadar sürdürmelerine;


V. Uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde İran ve Irak’a açılan sınır kapılarından geçiş izni verilecektir.


A. TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER


1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilmeyecektir.
2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır.
4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilmesi suretiyle Ülkemizden en kısa sürede ayrılmaları sağlanacaktır.
5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
6. Türkiye’den transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir.
7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi onaylanmayacaktır.


B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER


1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,
     a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;
i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.

     b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;
i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.
ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını taahhüt edecektir.
iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.
2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.
3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.
4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.

VI. Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-19 pozitif tespit edildiğinden COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verilen yerler;
1.    Eyyübiye İlçesi Akşemsettin Mahallesi 1526. Sokakta ilgili bina
2.    Suruç İlçesi Ezgil (Kırsal) Mahallesi Ezgil Sokakta ilgili bina
3.    Suruç İlçesi Ezgil (Kırsal) Mahallesi Ezgil Sokak diğer ilgili bina
4.    Birecik İlçesi Kurtuluş Mahallesi Kaplan Sokakta ilgili bina
5.    Viranşehir İlçesi Işıldar (Kırsal) Mahallesi Usluca Sokak (Mezrası)
6.    Viranşehir İlçesi Yenişehir Mahallesi 1642. Sokakta ilgili bina

7.    Viranşehir İlçesi Gölbaşı Mahallesi Eski Urfa Caddesinde ilgili bina
8.    Viranşehir İlçesi Gölbaşı Mahallesi Eski Urfa Caddesinde diğer ilgili bina
9.    Siverek İlçesi Dicle Mahallesi 49. Sokakta ilgili bina


VII. Karantina tedbiri uygulanan ve geçen süre zarfında yeni pozitif vaka tespit edilmeyen ya da son vaka tespitinden sonra 14 gün geçmesi nedeniyle karantina tedbiri sonlandırılmasına karar verilen yerler;
1.    Siverek İlçesi Yenişehir Mahallesi Yenişehir 28. Sokakta ilgili bina
2.    Siverek İlçesi Yenişehir Mahallesi Yenişehir 55. Sokakta ilgili bina
3.    Karaköprü İlçesi Batıkent Mahallesi 4176. Sokakta ilgili bina
4.    Viranşehir İlçesi Burç (Kırsal) Mahallesi

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 21:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142