Flaş! Meclis üyesi istifa etti Flaş! Meclis üyesi istifa etti

TBB Yeni Başkanı İmamoğlu oldu
 

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi, birliğin yeni yönetimini belirlemek üzere Ankara'da toplandı. TBB Başkanlığı'na 515 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi. İmamoğlu'nun rakibi olan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oyda kaldı.

CHP, TBB  seçimini kazanmak için DEM, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti ile ittifak yaptı

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Ancak 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yönetimlerdeki çoğunluğun CHP'ye geçmesiyle birlikte TBB'de değişim için sandığa gidildi. CHP'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gösterilirken AK Parti ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i aday olarak gösterdi.

Divan Başkanlığını  Ahmet Türk Yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı seçimler öncesinde divan başkanlığını en yaşlı üye Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yaptı. İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmadı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'in Genel Kurula hitabının ardından birlik başkanı, başkanlık divanı ve encümen üyelerinin seçimi yapıldı.

İmamoğlu Fark Attı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimlerinde 448'i CHP delegesi olan toplam 868 delege oy kullandı. Zaman zaman sözlü tartışmalara sahne olan seçimde İmamoğlu 515 oy alarak AK Partili rakibi Ahmet Metin Genç'e büyük fark attı. Genç, 250 oyda kaldı.

AK PARTİ'NİN TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu karşısında kaybeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında Türkiye birincisi olmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat tebrik edilmişti.

Türkiye Belediyeler Birliği, Ne İş Yapar ?

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 1945 yılında belediyecilik alanında faaliyet göstermek üzere kamu yararına bir dernek olarak kurulmuş ve belediyelerin hak ve menfaatlerini dernek çatısı altında korumaya yönelik olarak belediyecilikle ilgili faaliyetlerini 57 yıl dernek statüsünde sürdürmüştür.

Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla Bakanlar Kurulunun 21 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4559 sayılı kararıyla mahalli idare birliği statüsüne kavuşmuştur. TBB, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği özelliğine kavuşmuştur.

TBB'nin Görevleri 

 • Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak.
 • Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak.
 • Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak.
 • Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek.
 • Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.
 • Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.
 • Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak.
 • Belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri uluslararası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak.
 • Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile e-belediyeciliğin gelişmesine destek olmak.
 • Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.
 • Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.
 • Dünyada yerel yönetim konusundaki gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak.
 • Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkenin yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulanmasına rehberlik etmek.
 • Birlik amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini temsil etmek, uluslararası yerel yönetimler gündemini takip etmek, ilgili taraflarla doğrudan temas kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar ve dış politikaya uygun olarak meclis kararına istinaden Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın izni ile gerektiğinde yurt dışında temsilcilik veya irtibat büroları açmak.
 • Gerektiğinde belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.
 • Belediye başkanlarına kimlik belgesi vermek.
 • Birlik hizmetleriyle ilgili belediyelerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.
 • Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek.
 • Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.