Otomobiller çarpıştı..

Otomobiller çarpıştı..
banner206

Şan­lı­ur­fa'da aynı yönde iler­le­yen iki oto­mo­bi­lin çar­pış­ma­sı so­nu­cu mey­da­na gelen ka­za­da 5 kişi ya­ra­lan­dı.

Kaza, öğ­le­den sonra Şan­lı­ur­fa- Ga­zi­an­tep ka­ra­yo­lu­nun 25'inci ki­lo­met­re­sin­de mey­da­na geldi. Ga­zi­an­tep yö­nü­ne iler­le­yen 43 ya­şın­da­ki Faik Çelik'in kul­lan­dı­ğı 34 KC 5900 pla­ka­lı oto­mo­bil, önün­de iler­le­yen 40 ya­şın­da­ki Fer­hat Kaya yö­ne­ti­min­de­ki 33 KKZ 40 pla­ka­lı oto­mo­bi­le ar­ka­dan çarp­tı. Çarp­ma­nın et­ki­siy­le sü­rü­cü Kaya'nın kul­lan­dı­ğı oto­mo­bil bir akar­ya­kıt is­tas­yo­nu­nun du­va­rı­na çar­pa­rak du­ra­bil­di.

Her iki ara­cın hur­da­ya dön­dü­ğü ka­za­da sü­rü­cü­ler Fer­hat Kaya ve Faik Çelik ile araç­lar­da bu­lu­nan Meh­met Çelik, Halil Çelik ve Ömer Kaya ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı­lar, ihbar üze­ri­ne olay ye­ri­ne gelen sağ­lık gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan am­bu­lans­lar­la Ba­lık­lı­göl Dev­let Has­ta­ne­si'ne gö­tü­rül­dü. Acil ser­vis­te te­da­vi­ye alı­nan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu be­lir­til­di.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2016, 19:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner195

banner142