Title of a News Article

Jandarma alım yapacak! İşte şartlar...

Jandarma alım yapacak! İşte şartlar...
banner206
banner279

Jandarma lise mezunu subay ve astsubay 2023 alımı ön başvuru ekranı açıldı.

Jandarma en az lise mezunları subay ve astsubay alımı yapacak. Jandarma tarafından yapılacak subay ve astsubay alımına ilişkin ön başvuru ekranı açıldı.

Lise Mezunu Jandarma Alımı Başvuru Şartları Şu Şekilde;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadın ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

3. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir (21) yaşını bitirmemiş olmak,

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği

Yönetmeliği’nde belirtilen şartları taşımak, Yönetmeliğin öğrenci adaylarında aranacak sağlık yeteneklerine ilişkin

bölümünde gösterilen sağlık koşullarına sahip olmak ve sevk edileceği Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelerden

“Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte Öğrenci Adayı Olur” ile “Jandarma ve Sahil Güvenlik

Akademisi Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık kurulu raporu almak (Milli Savunma

Üniversitesinin, 2023 yılı öğrenci temini kapsamında, TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki

hükümlere göre alınmış olan ”Askeri Öğrenci Olur” raporları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri

Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna başvuruda da geçerli sayılacaktır.),

5. Başvuru yapılan yıl YKS’ye [Güvenlik Bilimleri Fakültesi için temel yeterlilik testi (TYT) ile alan yeterlilik

testlerine (AYT), JAMYO için ise temel yeterlilik testine (TYT),] katılmış ve belirlenen taban puanı veya üzerinde puan

almış olmak (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna alınacak şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için belirli oranda kontenjan ayrılacak olup, şehit veya

vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olması gerekmektedir)],

6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel ahlaka karşı suçlar” başlıklı yedinci bölümdeki

suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor

olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla

süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

10. Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan

dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturması bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş

olmak,

11. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

12. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

13. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan,

Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış

olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve

mitinglerine karışmamış, katılmamış ve bu örgütleri desteklememiş olmak.

15. Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle

herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

16. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

17. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş ya da başvuru yapılan yıl YKS’nin yapılmasını müteakip

belirlenecek kayıt tarihinden önce lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olabilecek durumda olmak,

18. Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunu belirten Milli Eğitim

Bakanlığınca (MEB) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak,

19. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek),

20. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek

Yüksekokuluna giriş için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında

önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği’nde

belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliği’nde

belirtilen diğer şartlara sahip olmak,

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu

seçim aşamalarına katılmak veya bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak diğer yükseköğretim programları için

kayıt yaptırmaya engel oluşturmamaktadır.

24. İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı), kılavuzun bu bilgilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Söz konusu ilan için başvuru yapacak adaylar YKS'ye başvuru yapacak ve alacakları puanla ilana müracaat ederek seçim aşamalarına girebilecek.

YKS Başvuruları ÖSYM https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden alınmaya başladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner142