Title of a News Article

Urfa'da bir araya geldiler...

Urfa'da bir araya geldiler...
banner206
banner279

Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu Şanlıurfa’da Toplandı

Öz İplik İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 16 Aralık 2021 tarihinde Şanlıurfa’da toplandı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay’ın başkanlığında toplanan Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Erkan, şube-bölge-il-ilçe başkanları ve sekreterlerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleşti.

Genel Başkanı Rafi Ay, Başkanlar Kurulu Toplantısında çalışma hayatının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi yayınlandı.

BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, Kurtuluş Savaşımızda fedakârca mücadele eden halkıyla Şanlı unvanını almış Şanlıurfa’da toplanmıştır. Şanlıurfa ülkemizin pamuk üretim merkezi ve en önemli tekstil ve hazır giyim merkezlerinden biridir. Öz İplik İş Başkanlar Kurulu faaliyetine başlayan Şanlıurfa Şubesinin emek ve hak mücadelesine büyük katkı vereceği inancını teyit eder. Öz İplik İş Şanlıurfa şubesi, ildeki işyerlerinde azı değil çoğu, hakça bölüşmek amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

Resim önizlemesi

“ASGARİ ÜCRET”

Öz İplik İş, işçisine saygılı, sendikal örgütlenme olan, vergi ve primlerini düzenli ödeyen, kısaca çalışma barışına ve hukuka saygı gösteren işyerlerinin özendirilmesi, teşvik edilmesi ve ayırt edici bir alamet olarak Beyaz Bayrak asma hakkı verilmesi projesinin sahibidir. Bu projemizin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca da benimsenmesinden gurur duymaktayız.

Başkanlar Kurulu, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Öz İplik İş olarak yıllardır savunduğumuz asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebimizin nihayet kabul görmesini memnuniyetle karşıladığımızı ilan eder. Öz İplik İş, asgari ücretin artış oranının yüzde 50,54 oranında artırılmasını yetersiz ancak olumlu bulmaktadır.

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmanın sebebinin emekçiler olmadığını, bu nedenle hiçbir şekilde ekonomik yükün emekçilere yüklenmesinin kabul edilmeyeceğini bildirir. Öz İplik İş, istikrarlı bir ekonomik-sosyal yaşamın emekçilerin hakkının korunmasının şartı olduğunun bilinciyle, dar gelirlilerin gelirlerini tüketen enflasyonun önlenmesini talep eder.

“ÇALIŞANLARIN HUKUKU DAHA FAZLA KORUNMALIDIR”

Sendikal örgütlenme Anayasal bir haktır. Anayasamızda verilen bu hak, hukuk dışı yollarla engellenmeye çalışılmakta, emekçilerin iradeleri engellenmektedir. İnsan hakkı ihlali düzeyinde girişimler söz konusu olabilmektedir. Anayasal düzeydeki bu hak ihlallerinin önüne geçilmesi Anayasanın ve demokrasinin gereğidir. Çalışanlar hukuken daha fazla korunmalıdır. İşçinin işvereni şikâyeti kolay değildir. Bütün güvenlik birimlerimiz, idarecilerimiz ve en son noktada yargımız Anayasada verilen örgütlenme hakkının kullanılmasına destek olmalıdır. Devletimizin hakem olma görevi yanında güçsüzü koruma yükümlülüğü de bulunmaktadır. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında kamu tarafı hukukun tam gereğinin uygulanması yönünde tavır almalıdır.

“TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ DESTEKLENMELİDİR”

Sektörler desteklenirken toplumdaki yaygınlığı, istihdam potansiyeli, vasıfsız ve kadın işçi çalıştırma niteliği, ihracata katkısı ve uluslararası rekabet koşulları temel kriterler haline getirilmelidir. Dünyada tekstil ve hazır giyim sanayiini terketmiş bir ülke yoktur. Halen dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Katma değeri yüksek, sosyal adaleti sağlayan bir sektördür ve gelecekte de bu özelliğini koruyacaktır. Ülkemiz tekstil ve hazır giyim-dokuma sektörü yılda 20 milyar dolar kazandıran, dış ticaret fazlası veren, istihdam deposu bir sektördür. Alternatifi yoktur. Bu nedenle sektörümüzde örgütlenme artırılmalı, işletmeler daha fazla desteklenmeli, sayısal dönüşüm, yeşil dönüşüm, markalaşma ve katma değerli ürünlerin üretimine geçiş sağlanmalıdır.

ÖZ İPLİK İŞ ÇİFTÇİMİZLE, TARIM İŞÇİLERİMİZLE DAYANIŞMA İÇİNDEDİR

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, çiftçilerimiz ve tarım işçileriyle tam dayanışma içinde olduğunu ilan eder. Tekstil ve hazır giyim pamuk, kenevir ve keten hammaddenin de yoğun kullanıldığı, bu yönüyle tarıma dayalı bir sanayi sektörüdür.

Ülkemizin pamuk üreticilerinin alın terinin hakkı verilmelidir. Çalışkan çiftçimiz daha fazla desteklenerek tekstil ve hazır giyimin en önemli hammaddelerinden pamuğun daha fazla üretimini sağlamalıdır. Yılda 1 milyar dolar pamuk ithal edilmektedir. Bu tutar yabancı ülkelere değil, ülkemiz çiftçilerine gitmelidir.

Türkiye’nin pamuk üretim merkezi Şanlıurfa’da tarım ve tekstil, hazır giyim her yönüyle daha da geliştirilmelidir.

“YENİ SENDİKACILIK ANLAYIŞIYLA İŞKOLUMUZDA ÇALIŞAN TÜM İŞÇİLERE ULAŞMA HEDEFİNDEYİZ”

Öz İplik İş, iş barışının, verimliliğin, refahın yolunun örgütlü, toplu pazarlık düzeni oturmuş, sendikalı işyerlerinde olabileceğine inancını teyit eder. Mutluluk, refah, iş barışı, daha iyi iş ve hakça bölüşüm için işçilerimizi Öz İplik İş’te örgütlenmeye çağırıyoruz.

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu olarak işverenlerimize çağrımız şudur:  İşçiler ve işverenler gelin örgütlü, toplu pazarlık sistemine geçelim. Sendikalı işyerleri daha hızlı büyür, daha disiplinlidir, daha verimlidir. Sendikalı işçi daha mutludur. Bugüne kadar sendika var diye zor duruma düşmüş bir işletme yoktur. Ancak sendika sayesinde zor zamanında işçisi ile sırt sırta verip düze çıkmış, sonra da büyümesini sürdürmüş çok işletme vardır. Gelin azı değil, çoğu paylaşalım, emeğin hakkını tam verelim, işyerlerimizi daha da büyütelim.

Öz İplik İş’in nihai hedefi işkolundaki tüm sendikasız işçilere ulaşmak ve üye yapmaktır. Bu yoldaki çabamızın motivasyonu insan emeğinin en yüce değerlerden biri olduğuna inancımızdır. Çalışanlar için insana yaraşır çalışma koşullarının oluşması için mücadele edeceğiz. Çeşitli faaliyetlerle üyelerimizin, yaşama ve hayata karşı yaşama karşı daha dinamik ve etkin olmalarına katkıda bulunacağız. Sendikal hareketin güçlenip geliştirilmesi için dünyadaki işçi hareketinin ve sendikaların kazandığı bilgi ve birikimleri ülkemize taşıyacağız.

“İŞKOLUMUZDA LİDER SENDİKA OLACAĞIZ”

Alınteri için yola çıkanların, kendi değerleri üzerinde onurla yürüyenlerin izinde “Hedef İşkolunda Lider Sendika” diyerek, kurucularının açtığı yolda lider sendika olmak için azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Yeni bölgeler, yeni illere Öz İplik İş’i taşıyarak başkanlıklar açacağız.

“SEKTÖRÜMÜZÜ VE ÜLKEMİZİ DİJİTALLEŞMEYE VE YEŞİL DÖNÜŞÜME HAZIRLAMAMIZ GEREK”

Öz İplik İş Başkanlar Kurulu, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün öneminin farkındadır. Sektörün bütün bileşenlerinin bu dönüşüme hazırlanması gerektiğine inanmaktadır. İşletmeler yeni dünyanın bu gereğine uyum sağlamak zorundadır. Uyum sağlayanlar büyüyecek varlığını sürdürecek, sağlayamayanlar da küçük kalacak ya da yok olacaktır. Öz İplik İş emeğin hakkını korumak yanında, geleceğe de hazırlayan, işletmelerin geleceğine de katkı veren bir sendikadır.

Sayısallaşmayı, sanayi 4.0 olgusunu ilk gündeme getiren sendikayız. Yeşil dönüşümü görüp sürdürülebilirlik birimini kuran ilk sendikayız. Ucuz emek devri kapanmıştır. Tekstil ve hazır giyim işçisi Dünyanın en nitelikli işçilerindendir. Bütün dünyadan siparişlerin ülkemize kaymasını sağlayan işçilerimizin becerisidir. Bu becerinin hakkı verilmelidir. Öz İplik İş yeni çağın gerektirdiği becerileri üyelerine kazandıran bir sendikadır.

 “KIDEM TAZMİNATI KORUNMASI GEREKEN HAKKIMIZ”

Kıdem Tazminatı konusunda Konfederasyonumuzun ve ÖZ İPLİK İŞ’in tavrı bellidir. Bütün işçilerin yararına, herkesi kapsayacak şekilde 1 yıla karşılık 1 aylık ücret dahil, mevcut kazanılmış haklarımızın tamamının korunduğu şekilde bir kıdem tazminatı fonu kurulmasına sıcak bakmaktayız. Elbette bu fonun yönetiminde işçiler de olmalı ve nemalandırılmasına, denetimine yönelik bağımsız, hesap verebilir bir model seçilmelidir.

“EMEKLİLİK YAŞI GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR”

Emeklilik hayalleri kurulan bir zamandır. Hepimiz emeğimizin bilincindeyiz ama rahat etmek, emeğinin karşılığını aldığı huzurlu zamanları görmek istiyoruz. Özellikle imalat sanayiinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma vb. modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir.

“SEKTÖRÜMÜZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE PROJELER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışma hayatına katkıları tartışılamayacak kadar önemli olan ve insan hayatına dokunan; kadın, aile, liderlik, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki proje ve eğitim faaliyetlerimizle öncü çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz.

Resim önizlemesi

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021, 08:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner142