Title of a News Article

Urfa'da ki müdürlük Antep'e bağlandı...

Urfa'da ki müdürlük Antep'e bağlandı...
banner206
banner279

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurulan 19 Bölge müdürlüğü kapsamında Şanlıurfa'da bulunan Ticaret Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğünün Gaziantep'te olduğu ilan edilenBölge Müdürlüğü'ne bağlandı. 

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Gaziantep'e verilmesiyle Şanlıurfa'nın yanı sıra, Kilis ve Adıyaman'da bu bölge müdürlüğüne bağlandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararnamede şu ifadelere yer verildi;

Kararname ile Ticaret Bakanlığı'na 19 bölge müdürlüğü kuruldu.
MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bakanlık taşra teşkilatı bu bölüme ekli (I) sayılı Cetvelde gösterilen gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile her ilde kurulan ticaret il müdürlükleri ve 3218 sayılı Kanuna göre tespit edilen serbest bölgelerde bakanlık tarafından kurulan serbest bölge müdürlüklerinden oluşur. Taşra teşkilatının birimleri ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onaltmcı Bölümüne aşağıdaki Cetvel eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner142