DÜNYA ÜLKELERİNE GÖRE TURİST REHBERİ OLMANIN EN BARİZ ŞARTI ANADİLİ HARİCİNDE YABANCI DİL BİLİYOR OLMAKTIR

Dünya kendisini geliştirirken, turist rehberi olma şartlarını zorlaştırarak daha kalifiye daha nitelikli Profesyonel Turist rehberi yetiştirmek için çaba sarf ederken biz Kanun Değişikliği yaparak “YABANCI DİL BİLME ŞARTINI” kaldırmanın telaşı içerisindeyiz. Bu kanunun çıkartılması ülke turizmi açısından çok büyük felakete sebep olacaktır. 

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinde turist rehberi olmanın en belirgin şartı anadili haricinde 1 ya da 2 yabancı dil biliyor olmaktır. aynı zamanda zorlu bir eğitim sürecinden geçildiği de görülebilmektedir. Türkiye olarak kalifiye ve niteliğin geliştirilmesi arzusunda olmak yerine aksini çabalamak açıkçası ülke turizmine yapılacak en büyük darbelerden bir tanesi olacaktır. 

 Yabancı Dil Şartı ilede kalmayıp; turizm sektöründe ivme kazanmış olan ülkeler turist rehberliği eğitimi konusuna önem vermektedirler. Çünkü turizm sektörünün iyi bir kimlik kazanmasına ve imaj sahibi olmasına turist rehberlerinin büyük katkı sağladığı bilmektedir. Bu nedenle dünyada turist rehberliği eğitiminde turist rehberliği teorik bilgilerinin yanı sıra (tarih, sanat tarihi, arkeoloji, kültür bilimi, meslek etiği, meslek yasal ve mevzuatı gibi) eğitim amaçlı gezilerle turist rehberliği pratik eğitimi de verilmektedir. Türkiye’de olduğu gibi birçok ülkede de turist rehberliği ile ilgili standart bir eğitim uygulaması bulunmamaktadır. Rehberlik eğitiminde ve rehber olabilmek için aranılan tüm ülkelerde en önemli ortak şartın ana dil haricinde en az 1 yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilmek olduğu görülmektedir. 

Turizmde ivme kazanmış ülkeler Turist rehberlerini farklı alanlarda uzmanlaşma eğitimi vererek, gelen talepleri en iyi şekilde karşılayarak ülkelerini bir elçi gibi temsil etmektedirler. 

Turist Rehberinin Anadil haricinde bir dile sahip olmasın yanı sıra zorlu eğitim süreçlerinden geçildiğide bilinmektedir. 

Standartları aşağı çekmek yerine kaliteli ve daha nitelikli turist rehberi yetiştirmek ülkemiz için vazgeçilmez bir kural olmalıdır. Ülke turizm imajımızın daha da arttırılması İçin çabalamak yerine kaliteyi ve standartları gevşeterek niceliğe yönelirsek ileriye yönelik kötü tablolar ile karşılamak kaçınılmaz olacaktır. Binlerce işsiz turist rehberi ve bu işe gönül vermeden çaba sarf etmeden kolayca ulaşılan bir meslek zamanla dezenformasyona uğrayacaktır. Verilecek hizmet kalitesi ise bu anlamda zarar göreceği kesindir. 

Turizm destinasyonlarında Cafe restoran işletmecisi dahi yabancı dil bilen personel ararken koca bakanlığın YABANCI DİL BİLME ŞARTINI kaldırmak istemesi abesle iştigaldir. Dondurma satıcısında dahi Yabancı dil bilme şartı aranan ülkemizde, Turist Rehberi olma şartlarından YABANCI DİL BİLME maddesinin kaldırılmak istenmesi açıkçası şaşkınlık yaratmıştır. 

YABANCI DİL BİLMEYEN TURİST REHBERİ OLMAZ!!!

KENDİSİNİ GELİŞTİRMEYEN REHBER OLMAMALI!!!

Turist Rehberi 

İbrahim ŞAHİN

YORUM EKLE

banner195

banner142